Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. prosinca 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA protiv G-Star Raw CV

(predmet C-683/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal de Justiça

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Protivnik žalbe: G-Star Raw CV

Prethodna pitanja

1a    Protive li se tumačenju članka 2. prvog stavka točke (a) Direktive 2001/29/EZ1 , koje je dao Sud Europske unije, nacionalni pravni propisi – u ovom predmetu odredba članka 2. stavka 1. točke (i) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (CDADC) – u skladu s kojima se zaštita autorskih prava dodjeljuje djelima primijenjenih umjetnosti, industrijskom dizajnu i dizajnerskim djelima koja, osim uporabne funkcije koju žele postići, imaju s estetskog stajališta jedinstveni i razlikovni vizualni učinak, a pritom je njihova originalnost osnovni kriterij za dodjelu zaštite autorskih prava?

2b    Protive li se tumačenju članka 2. prvog stavka točke (a) Direktive 2001/29/EZ, koje je dao Sud Europske unije, nacionalni pravni propisi – u ovom predmetu odredba članka 2. stavka 1. točke (i) CDADC-a – u skladu s kojima se zaštita autorskih prava dodjeljuje djelima primijenjenih umjetnosti, industrijskom dizajnu i dizajnerskim djelima ako, s obzirom na osobito zahtjevnu ocjenu njihove umjetničke vrijednosti te uzimajući u obzir ideje koje prevladavaju u kulturnim i institucionalnim krugovima, zaslužuju kvalifikaciju „umjetničkog ostvarenja” ili „umjetničkog djela”?

____________

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 199.)