Language of document :

A Tribunal de Justiça (Portugália) által 2017. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA kontra G-Star Raw CV

(C-683/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de Justiça

Az alapeljárás felei

Fellebbező/Felülvizsgálatot kérelmező fél: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Ellenérdekű fél: G-Star Raw CV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az Európai Unió Bíróságának a 2001/29/EK irányelv1 2. cikkének a) pontjára vonatkozó értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) 2. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői jogi védelemben részesíti az olyan iparművészeti alkotásokat, ipari formatervezési mintákat vagy tervezőművészeti alkotásokat, amelyek a kitűzött felhasználási célon kívül sajátos és esztétikai szempontból megkülönböztető jellegű vizuális hatást eredményeznek, mivel a szerzői jog területén az oltalom biztosítására irányadó alapvető kritérium az eredeti jelleg?

Ellentétes-e az Európai Unió Bíróságának a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontjára vonatkozó értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás – a jelen ügyben a CDADC 2. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendelkezés –, amely szerzői jogi védelemben részesíti az iparművészeti alkotásokat, az ipari formatervezési mintákat vagy a tervezőművészeti alkotásokat, ha azok a művészeti jelleget illetően különösen igényes értékelés alapján, a kulturális és intézményi körökben uralkodó elképzeléseket figyelembe véve érdemesek a „művészeti alkotás” vagy „műalkotás” minősítésre?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 30. o.)