Language of document :

2017 m. gruodžio 6 d. Supremo Tribunal de Justiça (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A. / G-Star Raw CV

(Byla C-683/17)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal de Justiça

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė (atsakovė pirmojoje instancijoje): Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A.

Kita proceso šalis (ieškovė pirmojoje instancijoje): G-Star Raw CV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktas Direktyvos 2001/29/EB1 2 straipsnio a punkto aiškinimas draudžia Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) 2 straipsnio 1 dalies i punkto nuostatas, pagal kurias autorių teisių apsauga suteikiama taikomojo meno kūriniams, pramoniniam dizainui ir dizaino gaminiams, kurie, greta tikslo teikti naudos, estetiniu požiūriu sukuria savarankišką skiriamąjį vizualinį požymį, o jų originalumas yra pagrindinis kriterijus, lemiantis apsaugos suteikimą autorių teisių srityje?

2.    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktas Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punkto aiškinimas draudžia CDADC 2 straipsnio 1 dalies i punkto nuostatas, pagal kurias autorių teisių apsauga suteikiama taikomojo meno kūriniams, pramoniniam dizainui ir dizaino gaminiams, kai atlikus itin griežtą vertinimą dėl jų meninio pobūdžio ir atsižvelgus į kultūrinėse ir institucinėse plotmėse dominuojančias idėjas jie laikomi „menine kūryba“ arba „meno kūriniu“?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).