Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministero della Salute kontra Hannes Preindl

(C-675/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministero della Salute

Alperes: Hannes Preindl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A [2005/36/EK] irányelv1 21., 22. és 24. cikke előírja-e a nappali képzés kötelezettségéről és a több egyetemi képzésre való egyidejű beiratkozás tilalmáról rendelkező tagállam részére azon okiratok automatikus elismerését, amelyeket a saját tagállamban ugyanakkor egyidejűleg vagy egymást részlegesen átfedő időszakokban szereztek meg?

Igenlő válasz esetén, értelmezhető-e úgy az irányelv 22. cikkének a) pontja és 21. cikke, hogy az a tagállami hatóság, amelytől az elismerést kérték, vizsgálhatja azt a feltételt, hogy az ilyen képzés teljes időtartama, szintje és minősége ne maradjon el a folyamatos nappali képzéséhez képest?

____________

1     A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2005. L 255., 22. o.; helyesbítések: HL 2007. L 271., 18. o.; HL 2008. L 93., 28. o.)