Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Ploieşti (Romania) on esittänyt 1.12.2017 – Oana Mădălina Călin v. Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice ja Administraţia Fondului pentru Mediu

(asia C-676/17)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Ploieşti

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Oana Mădălina Călin

Vastapuolet: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice ja Administraţia Fondului pentru Mediu

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko SEU 4 artiklan 3 kohtaa, jossa viitataan vilpittömän yhteistyön periaatteeseen, perusoikeuskirjan 17, 20, 21 ja 47 artiklaa, SEUT 110 artiklaa, oikeusvarmuuden periaatetta sekä menettelyllisen itsemääräämisoikeuden periaatteeseen perustuvia vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita tulkita siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, erityisesti hallintoprosessilain nro 554/2004 21 §:n 2 momentille, sellaisena kuin sitä on tulkittu Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de dreptin (ylin tuomioistuin – oikeuskysymysten ratkaisemiseen toimivaltainen osasto) tuomiossa nro 45/2016, kun sen mukaan määräaika purkuvaatimuksen esittämiselle lain nro 554/2004 21 §:n 2 momentin säännösten nojalla on yksi kuukausi, joka alkaa kulua päivästä, jona purettavaksi vaadittava lopullinen tuomio annetaan tiedoksi?

____________