Language of document :

A Curtea de Apel Ploieşti (Románia) által 2017. december 1- jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oana Mădălina Călin kontra Error! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

(C-676/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Ploieşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Oana Mădălina Călin

Alperesek: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Értelmezhetők-e úgy az EUSZ 4. cikk lojális együttműködést szabályozó (3) bekezdése, az Alapjogi Charta 17., 20., 21. és 47. cikke, az EUMSZ 110. cikk, a jogbiztonság elve, valamint az egyenértékűségnek és a tényleges érvényesülésnek az eljárási autonómia elvéből eredő elvei, hogy azokkal ellentétes a közigazgatási perrendtartásról szóló 554/2004. sz. törvény 21. cikkének az Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 45/2016. sz. határozata szerint értelmezett (2) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az 554/2004. sz. törvény 21. cikkének (2) bekezdésén alapuló perújítási kérelem benyújtásának határideje egy hónap, amelynek számítása a perújítás tárgyává tett ítélet közlésének időpontjától kezdődik?

____________