Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-26/16. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2017. október 25-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2018. január 3-án benyújtott fellebbezés

(C-6/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: G. Kanellopoulos, I. Pachi és A. Vasilopoulou)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság adjon helyt fellebbezésének, helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke 2017. október 25-én a T-26/16. sz. ügyben hozott ítéletét abban a részében, amelyben az elutasítja keresetét, adjon helyt a Görög Köztársaság által 2016. január 22-én benyújtott keresetnek, semmisítse meg az Európai Bizottság 2015. november 13-i 2015/2098 végrehajtási határozatát1 abban a részében, amelyben az IR/2009/004/GR és az IR/2009/001/GR ellenőrzések eredményeképpen egyszeri és átalány pénzügyi korrekciókat írt elő a Görög Köztársasággal szemben a visszafizettetési eljárások késedelmei, az adatszolgáltatás elmulasztása és, általánosságban, az adósságkezelési eljárások hiányosságai miatt összességében 11 534 827,97 EUR összegben, kötelezze továbbá a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező 2 jogalapra hivatkozik.

Az első, a bizottsági határozat azon részére vonatkozó jogalap, amelyben a Görög Köztársasággal szemben pénzügyi átalánykorrekciót ír elő, azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az 1290/2005 rendelet2 31. 32. és 33. cikkét, tévesen alkalmazta a jogot az 5330/1997 bizottsági dokumentum iránymutatásait az átalánykorrekcióknak a 1290/2005 rendelet 32. cikke (4) bekezdése szerinti körülmények tekintetében, megsértette a jogbiztonság elvét és nem indokolta megfelelően a megtámadott határozatot.

A második, a bizottsági határozat azon részére vonatkozó jogalap, amely egyszeri korrekciót ír elő, azon alapul, hogy a Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen értelmezte és alkalmazta az 1290/2005 rendelet 32. cikkének (4) bekezdését és 49. cikkét, megsértette a jogszabályok visszaható hatályának tilalmát, a jogbiztonság elvét, és elégtelenül indokolta az említett ítéletet.

____________

1 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. november 13 i bizottsági határozatot (az értesítés a C(2015) 7716. számú dokumentummal történt; HL 2005 L 303., 35. o.)

2 A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005 L 209. 1. o.)