Language of document :

Žaloba podaná dne 28. listopadu 2017 – Moreira v. EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Věc T-795/17)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: portugalština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Moreira (Guimarães, Portugalsko) (zástupce: T. Soares Faria, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka „NEYMAR“ – Ochranná známka Evropské unie č. 11 432 044

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. září 2017, ve věci R 80/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009 prohlásil ochrannou známku „NEYMAR“ č. 00000, jejímž majitelem je Carlos Moreira, za platnou pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

____________