Language of document :

Sag anlagt den 28. november 2017 – Moreira mod EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Sag T-795/17)

Stævningen er affattet på portugisisk

Parter

Sagsøger: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (ved advokat T. Soares Faria)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Carlos Morera

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »NEYMAR« – EU-varemærkeregistrering nr. 11 432 044

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 6. september 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 80/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og det fastslås i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009, at varemærket »NEYMAR« nr. 11 432 044, der indehaves af Carlos Moreira, er gyldigt for alle varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er registreret.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

____________