Language of document :

Kanne 28.11.2017 – Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(asia T-795/17)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Carlos Moreira (Guimarães, Portugali) (edustaja: asianajaja T. Soares Faria)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Neymar da Silva Santos Júnior (Barcelona, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki NEYMAR – EU-tavaramerkki nro 11 432 044

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 6.9.2017 asiassa R 80/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja julistaa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella päteväksi tavaramerkin NEYMAR, nro 11 432 044, jonka haltija Carlos Moreira on, kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tämä tavaramerkki on rekisteröity

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 /8 artiklan 2 kohtaa on rikottu.

____________