Language of document :

Tužba podnesena 28. studenoga 2017. – Moreira protiv EUIPO-a - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(predmet T-795/17)

Jezik na kojem je tužba podnesena: portugalski

Stranke

Tužitelj: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (zastupnik: T. Soares Faria, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig „NEYMAR“ – žig Unije br. 11432044

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2017. u predmetu R 80/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i utvrdi valjanim, u skladu s člankom 52. stavkom 1. točkom (b) i člankom 53. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 207/2009, žig „NEYMAR” br. 00000 nositelja Carlosa Morere, za sve proizvode i usluge za koje je prijavljen.

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

____________