Language of document :

2017. november 28-án benyújtott kereset – Moreira kontra EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(T-795/17. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: portugál

Felek

Felperes: Carlos Moreira (Guimarães, Portugália) (képviselő: T. Soares Faria ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: NEYMAR szóvédjegy – 11432044. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. szeptember 6-án hozott határozata (R 80/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, továbbá 53. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban nyilvánítsa érvényesnek a Carlos Moreira által lajstromoztatott 00000. sz. Neymar védjegyet az árujegyzékében szereplő valamennyi áru és szolgáltatás vonatkozásában;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megsértése.

____________