Language of document :

Beroep ingesteld op 28 november 2017 – Moreira/EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Zaak T-795/17)

Taal van het verzoekschrift: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (vertegenwoordiger: T. Soares Faria, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „NEYMAR” / Uniemerk nr. 11 432 044

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 6 september 2017 in zaak R 80/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissingen en geldigverklaring, overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, dat het door Carlos Moreira gehouden merk „NEYMAR” nr. 00000 voor alle waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 2 van verordening nr. 207/2009.

____________