Language of document :

Žalba koju je 8. prosinca 2017. podnio Alex SCI protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-841/16, Alex protiv Komisije

(predmet C-696/17 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Alex SCI (zastupnik: J. Fouchet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Ukinuti sve točke rješenja Općeg suda Europske unije od 10. listopada 2017., osim dijela u kojemu se priznaje pobojnost Komisijine odluke od 21. rujna 2016.

Ponovno odlučiti kako slijedi:

poništiti Odluku Europske komisije od 21. rujna 2016.;

proglasiti nezakonitima i nespojivima sa zajedničkim tržištem potpore koje su CABAB-u isplatili EFRR, Francuska država, Regionalno vijeće Akvitanije i Opće vijeće Atlantskih Pireneja;

Europskoj komisiji naložiti snošenje svih troškova postupka, uključujući odvjetničke troškove u visini od 5 000 eura.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Dopuštenost

Žalitelj zahtijeva da se odlukom Općeg suda potvrdi pobojnost Odluke. Akt od 21. rujna 2016. pobojan je u smislu odredaba članka 263. stavka 1. UFEU-a.

Što se tiče aktivne procesne legitimacije i pravnog interesa društva Alex SCI, žalitelj zahtijeva izmjenu rješenja Općeg suda. Postoji utjecaj na njegov gospodarski položaj u smislu članka 263. stavka 4. UFEU-a.

Meritum

Prvi žalbeni razlog temelji se na formalnopravnoj nezakonitosti zbog nedostatka u obrazloženju. U Odluci od 21. rujna 2016. ne spominje se nikakav pravni temelj, nikakav akt niti sudska praksa, pa ni nakon njezina čitanja, Alex SCI, zastupan po svojem upravitelju, ne uspijeva razumjeti je. Nedovoljno pravno i činjenično obrazložena, Odluka je formalnopravno nezakonita.

Drugi žalbeni razlog temelji se materijalnoj nezakonitosti (postojanje državne potpore i njezino neprijavljivanje). Communauté d’Agglomération Côte-basque - Adour (CABAB) htio je, u okviru svoje ekonomske strategije, izgraditi „Technocité” u Bayonneu kako bi uspostavio platformu specijaliziranu za područje zrakoplovstva. U tu je svrhu zatražio od EFRR-a, Francuske države, Regionalnog vijeća Akvitanije i Općeg vijeća Atlantskih Pireneja da zajednički financiraju njegov projekt na način da svaki od njih uplati iznos od 1 000 000 eura.

S jedne strane, budući da su pretpostavke državne potpore ispunjene, te su uplate neprijavljene državne potpore i protive se članku 108. UFEU-a.

S druge strane, te su uplate nespojive sa zajedničkim tržištem. Projekt Technocité zapravo je industrijska i tercijarna platforma specijalizirana za razvoj najnaprednijih tehnologija u području zrakoplovstva, svemira i ukrcajnih sustava. Taj je sektor očito otvoren za tržišno natjecanje. Stoga se te potpore protive članku 107. UFEU-a.

Naposljetku, što se tiče neizvršavanja ugovora o isplati potpora, valja podsjetiti da je predmet tih ugovora financirati projekt „Zrakoplovni centar Technocité”, namijenjen njegovoj izgradnji i uspostavi „platforme specijalizirane za istraživanje i razvoj najnaprednijih tehnologija u području zrakoplovstva, svemira i ukrcajnih sustava”. Zona Technocité obuhvaća djelatnosti svih vrsta koje obavljaju razna društva poput društava Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini...., to jest društva koja ne djeluju u području zrakoplovstva.

Konačno, državne potpore treba poništiti, a isplaćene iznose vratiti (vidjeti osobito uredbe br. 734/20131 i 2988/952 , članak 4. stavke 1. i 4.; Conseil d’État français (CE), 2. lipnja 1992., Zb. str. 165.; CE, 6. studenoga 1998., Zb. str. 397.; CJCE, 11. srpnja 1996., SFEI predmet C-39/94).

____________

1     Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 204, str. 7.)

2     Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 5.)