Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-831/14. sz., Alfamicro kontra Bizottság ügyben 2017. november 14-én hozott ítélete ellen az Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-14/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Fellebbező: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da (képviselők: G. Gentil Anastácio és D. Pirra Xarepe ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság:

–    helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2017. november 14-i T-831/14. sz. ítéletét;

–    utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez annak érdekében, hogy az az EUMSZ 263. cikknek megfelelően határozzon;

–    az Európai Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

–    Az Alfamicro nem ért egyet azzal, hogy a Törvényszék elutasította e vállalkozás keresetét, és arra kötelezte, hogy fizessen az Európai Bizottságnak napi 26,88 euró összegű késedelmi kamattal növelt 277 849,93 euró összeget. Az Alfamicro úgy véli, hogy a Törvényszéknek nem az EUMSZ 272. cikk, hanem az EUMSZ 263. cikk alapján kellett volna elbírálnia a keresetet. Másrészt az Alfamicro szerint a Bizottság, amelynek álláspontját a Törvényszék támogatta, a közigazgatási jellegű határozatában megsértette az arányosság, a jóhiszeműség és a jogbiztonság elvét.

–    Az Alfamicro álláspontja szerint a 2014. október 28-i bizottsági dokumentum elemzése és összefüggései azt mutatják, hogy az ilyen dokumentum határozati jellegű közigazgatási aktus, vagyis közigazgatási határozat. A megfogalmazása, az, hogy a Számvevőszék ellenőrzésén alapul, az a körülmény, hogy a Bizottság az ellenőrzés megállapításait kivetíti a fellebbező által kötött többi megállapodásra, és a Bizottság által biztosított ellentételezések közigazgatási határozat létezésére utalnak. A Törvényszék ítélete, amely azon értelmezését tükrözi, miszerint a benyújtott kereset deklaratív aktusnak, nem pedig valamely közigazgatási határozat megtámadásának minősül, súlyosan megsérti a fellebbező védelemhez való jogát. Ugyanígy az Alfamicro azt állítja, hogy a Törvényszék súlyosan megsértette az felek közötti egyenlőség elvét és a szerződéses egyensúly elvét.

–    A Bizottság azzal, hogy több mint 93%-kal csökkentette a fellebbezőnek megítélt támogatást, nem a megfelelő intézkedéseket hozta meg, ahogy azokat a támogatási szerződés előírta, és így megsértette az arányosság elvét. A Törvényszék a Bizottság ezen eljárásának megerősítésével nem veszi figyelembe, következésképpen megsérti az arányosság elvét. Ezenkívül ha a Bizottság, amelynek megfelelő intézkedéseket kellett hoznia, nem megfelelő és önkényes intézkedéseket fogadott el, sérült a jogbiztonság. A Törvényszék sem tartja tiszteletben a jogbiztonság elvét, mivel helybenhagyja a Bizottság eljárását.

____________