Language of document :

2018 m. sausio 5 d. Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-831/14 Alfamicro / Komisija

(Byla C-14/18 P)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Apeliantė: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da, atstovaujama advokatų G. Gentil Anastácio ir D. Pirra Xarepe

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-831/14.

Grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl atitikimą SESV 263 straipsniui.

Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Alfamicro nesutinka su Bendrojo Teismo sprendimu, kuriuo jis atmetė šios bendrovės pareikštą ieškinį ir įpareigojo ją sumokėti Komisijai 277 849,93 euro sumą ir 26,88 euro delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. Alfamicro tvirtina, kad Bendrasis Teismas turėjo nagrinėti ieškinį remdamasis ne SESV 272 straipsniu, o jos 263 straipsniu. Be to, Alfamicro teigia, kad Komisija, kurios poziciją patvirtino Bendrasis Teismas, savo administracinio pobūdžio sprendime nepaisė proporcingumo, sąžiningumo ir teisinio saugumo principų.

Alfamicro tvirtina, kad 2014 m. spalio 28 d. Komisijos rašto analizė ir kontekstas rodo, kad šis raštas yra administracinio sprendžiamojo pobūdžio, t. y. administracinis sprendimas. Šiame rašte vartojamos formuluotės, tai, kad jis pagrįstas Audito Rūmų auditu, tai, kad Komisija audito išvadomis rėmėsi dėl visų kitų sutarčių, kurių šalimi yra ieškovė, ir Komisijos priimti aktai dėl įskaitymo, leidžia daryti išvadą, kad sprendimas yra administracinis. Bendrojo Teismo sprendimas, pagrįstas aiškinimu, kad pareikštas ieškinys yra ne ieškinys dėl administracinio sprendimo panaikinimo, o ieškinys dėl teisių pripažinimo, smarkiai apriboja ieškovės teises į gynybą. Be to, Alfamicro teigia, kad Bendrasis Teismas rimtai pažeidė šalių lygiateisiškumo ir sutarties pusiausvyros principus.

93 % sumažinusi ieškovei skirtą dotaciją, Komisija nesiėmė tinkamų priemonių, kokių privalėjo imtis pagal dotacijos sutartį, todėl pažeidė proporcingumo principą. Patvirtindamas šiuos Komisijos veiksmus, Bendrasis Teismas nepaisė proporcingumo principo ir pats jį pažeidė. Be to, kai Komisija, turėdama pareigą imtis tinkamų priemonių, priima netinkamas ir savavališkas priemones, sukuriamas teisinis nesaugumas. Patvirtindamas Komisijos veiksmus, Bendrasis Teismas taip pat pažeidė teisinio saugumo principą.

____________