Language of document :

Recurs introdus la 5 ianuarie 2018 de Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 14 noiembrie 2017 în cauza T-831/14, Alfamicro/Comisia

(Cauza C-14/18 P)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Recurentă: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (reprezentanți: G. Gentil Anastácio și D. Pirra Xarepe, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului din 14 noiembrie 2017 pronunţate în cauza T-831/14,

trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea pronunţării, în conformitate cu articolul 263 TFUE,

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Alfamicro nu împărtăşeşte poziţia adoptată de Tribunal care a respins acţiunea formulată de întreprinderea menţionată, obligând-o la plata către Comisia Europeană a sumei de 277 849,93 euro, plus dobânzi reprezentând 26,88 euro pe fiecare zi de întârziere. Alfamicro consideră că Tribunalul ar fi trebuit să se pronunţe asupra acţiunii în temeiul articolului 263 TFUE, iar nu al articolului 272 TFUE. Pe de altă parte, Alfamicro apreciază că Comisia, a cărei poziţie a fost însuşită de Tribunal, în decizia sa, care este prin natura ei o hotărâre administrativă, nu a respectat principiile proporţionalităţii, bunei-credinţe şi securităţii juridice.

Alfamicro consideră că atât analiza, cât şi contextul scrisorii Comisiei din 28 octombrie 2014 evidenţiază faptul că o astfel de scrisoare este un act administrativ decizional, altfel spus, o decizie administrativă. Termenii în care a fost redactată, faptul că se întemeiază pe un audit al Curţii de Conturi, împrejurarea că Comisia a extins concluziile auditului la toate celelalte convenţii semnate de recurentă şi compensările la care a recurs Comisia vin în susţinerea existenţei unei decizii administrative. Hotărârea Tribunalului, care reflectă poziţia sa cu privire la aprecierea acţiunii formulate drept o acţiune declarativă, iar nu o acţiune îndreptată împotriva unei decizii administrative, aduce atingere în mod grav dreptului la apărare al reclamantei. Astfel, Alfamicro susţine că Tribunalul a încălcat în mod grav principiul egalităţii părţilor şi principiul echilibrului contractual.

Prin reducerea cu peste 93 % a subvenţiei convenite cu recurenta, Comisia nu a luat măsurile adecvate astfel cum prevedea acordul de subvenţie şi a adus astfel atingere principiului proporţionalităţii. Necenzurând acţiunile Comisiei, Tribunalul nu a respectat principiul proporţionalităţii şi, implicit, chiar l-a încălcat. În plus, atunci când Comisia, care este chemată să adopte măsuri adecvate, adoptă măsuri inadecvate şi arbitrare, nu există securitate juridică. În măsura în care sprijină aceste acţiuni ale Comisiei, Tribunalul nu respectă nici principiul securităţii juridice.

____________