Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. december 2017 – Acacia Srl mod Pneusgarda Srl, under konkurs, og Audi AG (sag C-397/16) samt Acacia Srl og Rolando D’Amato mod Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (sag C-435/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte d’appello di Milano, Italien, og Bundesgerichtshof, Tyskland)

(Forenede sager C-397/16 og C-435/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 6/2002 – EF-design – artikel 110, stk. 1 – ingen beskyttelse – den såkaldte »reparationsbestemmelse« – begrebet »sammensat produkt« – reparation af et sammensat produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende – foranstaltninger, som brugeren skal træffe, med henblik på at gøre reparationsbestemmelsen gældende – kopi af en bilfælg, der er identisk med den originale model af fælgen)

Processprog: tysk og italiensk

De forelæggende retter

Corte d’appello di Milano og Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Acacia Srl (sag C-397/16), Acacia Srl og Rolando D’Amato (sag C-435/16)

Sagsøgte: Pneusgarda Srl, under konkurs, Audi AG (sag C-397/16) og Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (sag C-435/16)

Konklusion

Artikel 110, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design skal fortolkes således, at den såkaldte reparationsbestemmelse, der er fastsat heri, ikke – som betingelse for udelukkelse fra beskyttelse som EF-design af et design, som udgør en del af et sammensat produkt, der bruges med det formål at give mulighed for at reparere dette sammensatte produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende – kræver, at det sammensatte produkts udseende er afgørende for det beskyttede design.

Artikel 110, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at den såkaldte reparationsbestemmelse, der er fastsat heri, stiller som betingelse for udelukkelse fra beskyttelse som EF-design af et design, som udgør en del af et sammensat produkt, der bruges med det formål at give mulighed for at reparere dette sammensatte produkt med henblik på at genskabe dets oprindelige udseende, at reservedelen har et udseende, der visuelt er identisk med udseendet for den del, der oprindeligt var inkorporeret i det sammensatte produkt, da dette blev bragt i omsætning.

Artikel 110, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 skal fortolkes således, at producenten eller sælgeren af en del af et sammensat produkt, for at kunne påberåbe sig den såkaldte reparationsbestemmelse, der er fastsat heri, er underlagt en forpligtelse til at udvise omhu med hensyn til senere brugeres overholdelse af de betingelser for brug, der er fastsat i den nævnte bestemmelse.

____________

1 EUT C 371 af 10.10.2016.