Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2017. december 20-i ítélete (a Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof [Olaszország, Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Acacia Srl kontra Pneusgarda Srl, fizetésképtelenségi eljárás alatt, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato kontra Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(C-397/16. és C-435/16. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – 6/2002/EK rendelet – Közösségi formatervezési minták – A 110. cikk (1) bekezdése – Az oltalom hiánya – Úgynevezett „javítási” záradék – Az „összetett termék alkotóelemének” fogalma – Az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítása – Intézkedések, melyeket a hasznosítónak annak érdekében kell elfogadnia, hogy az úgynevezett „javítási” záradékra hivatkozhasson – Utángyártott gépjármű-keréktárcsa, amely azonos az eredeti keréktárcsa formatervezési mintájával)

Az eljárás nyelvei: német és olasz

A kérdést előterjesztő bíróságok

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Alperesek: Pneusgarda Srl, fizetésképtelenségi eljárás alatt, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Rendelkező rész

A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet 110. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban foglalt úgynevezett „javítási” záradék a közösségi formatervezésiminta-oltalomból való kizárást az olyan formatervezési minta vonatkozásában, amely egy összetett termék olyan alkotóelemét képezi, amelyet ezen összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítása céljából hasznosítanak, nem rendeli alá azon feltételnek, hogy az oltalomban részesülő formatervezési minta függjön az összetett termék megjelenésétől.

A 6/2002 rendelet 110. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban foglalt úgynevezett „javítási” záradék a közösségi formatervezésiminta-oltalomból való kizárást az olyan formatervezési minta vonatkozásában, amely egy összetett termék olyan alkotóelemét képezi, amelyet ezen összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítása céljából hasznosítanak, annak a feltételnek rendeli alá, hogy a cserealkatrész megjelenésének vizuálisan azonosnak kell lennie azon alkotóelem megjelenésével, amelyet eredetileg szereltek az összetett termékbe a forgalomba hozatalakor.

A 6/2002 rendelet 110. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy az e rendelkezésben foglalt úgynevezett „javítási” záradékra hivatkozni lehessen, az összetett termék alkotóelemének gyártóját vagy értékesítőjét gondossági kötelezettség terheli az említett rendelkezésben előírt feltételeknek a további hasznosítók általi tiszteletben tartását illetően.

____________

1 HL C 371., 2016.10.10.