Language of document :

2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas sujungtose bylose (Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof (Italija, Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Acacia Srl / bankrutuojanti Pneusgarda Srl , Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Sujungtos bylos C-397/16 ir C-435/16)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 – Bendrijos dizainas – 110 straipsnio 1 dalis – Apsaugos nebuvimas – Vadinamoji taisymo išlyga – Sąvoka „sudėtinio gaminio sudedamoji dalis“ – Sudėtinio gaminio taisymas, siekiant atkurti pirminę jo išvaizdą – Priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad galėtų remtis vadinamąja taisymo išlyga – Automobilio ratlankio kopija, tapati originalaus ratlankio dizainui)

Proceso kalba: vokiečių ir italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Kitos apeliacinio proceso šalys: bankrutuojanti Pneusgarda Srl, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Rezoliucinė dalis

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal joje numatytą vadinamąją taisymo išlygą kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas dizainas, kuris yra sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, naudojama šiam sudėtiniam gaminiui taisyti, siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą, nereikalaujant, kad saugomas dizainas priklausytų nuo sudėtinio gaminio išvaizdos.

Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal joje numatytą vadinamąją taisymo išlygą kaip Bendrijos dizainas nėra saugomas dizainas, kurį sudaro sudėtinio gaminio sudedamoji dalis, naudojama šiam sudėtiniam gaminiui taisyti, siekiant atkurti jo pirminę išvaizdą, su sąlyga, kad atsarginės dalies išvaizda vizualiai tokia pati kaip dalies, kuri iš pradžių buvo įmontuota į sudėtinį gaminį jo pateikimo rinkai momentu.

Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog tam, kad galėtų remtis šioje nuostatoje įtvirtinta vadinamąja taisymo išlyga, sudėtinio gaminio dalies gamintojas arba pardavėjas privalo rūpintis tuo, kad vartojimo grandinės pabaigoje esantys vartotojai laikytųsi Reglamento Nr. 6/2002 110 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.

____________

1 OL C 371, 2016 10 10.