Language of document : ECLI:EU:C:2017:867

Yhdistetyt asiat C-374/16 ja C-375/16

Rochus Geissel vastaan Finanzamt Neuss

ja

Finanzamt Bergisch Gladbach vastaan Igor Butin

(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesfinanzhof)

Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 168 artiklan a alakohta, 178 artiklan a alakohta ja 226 artiklan 5 alakohta – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Laskuissa ilmoitettavat pakolliset tiedot – Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2017

Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Verovelvollisen velvollisuudet – Verovelvollisella on lasku, johon on merkitty määrättyjä tietoja – Kansallista lainsäädäntöä, joka ei salli vähennysoikeuden käyttämistä, jos laskussa ei ole ilmoitettu sen paikan osoitetta, jossa laskun laatija harjoittaa liiketoimintaansa ei voida hyväksyä

(Neuvoston direktiivin 2006/112 168 artiklan a alakohta, 178 artiklan a alakohta ja 226 artiklan 5 alakohta)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohtaa ja 178 artiklan a alakohtaa on yhdessä sen 226 artiklan 5 alakohdan kanssa tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan edellytyksenä ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeuden käyttämiselle on se, että laskussa on ilmoitettu sen paikan osoite, jossa laskun laatija harjoittaa liiketoimintaansa.

(ks. 50 kohta ja tuomiolauselma)