Language of document : ECLI:EU:C:2017:867

Cauzele conexate C374/16 și C375/16

Rochus Geissel

împotriva

Finanzamt Neuss

și

Finanzamt Bergisch Gladbach

împotriva

Igor Butin

(cereri de decizie preliminară formulate de Bundesfinanzhof)

„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 168 litera (a), articolul 178 litera (a) și articolul 226 punctul (5) – Deducerea taxei achitate în amonte – Detalii care trebuie să fie menționate, în mod obligatoriu, pe facturi – Încredere legitimă a persoanei impozabile în existența condițiilor dreptului de deducere”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 noiembrie 2017

Armonizarea legislațiilor fiscale – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Deducerea taxei achitate în amonte – Obligații ale persoanei impozabile – Deținerea unei facturi care cuprinde anumite mențiuni – Reglementare națională care exclude dreptul de deducere în cazul absenței indicării pe factură a adresei locului în care emitentul acestei facturi își desfășoară activitatea economică – Inadmisibilitate

[Directiva 2006/112 a Consiliului, art. 168 lit. (a), art. 178 lit. (a) și art. 226 pct. (5)]

Articolul 168 litera (a) și articolul 178 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată coroborate cu articolul 226 punctul (5) din această directivă trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale precum cea în discuție în litigiile principale, care condiționează exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente intrărilor de indicarea pe factură a adresei locului în care emitentul acesteia își desfășoară activitatea economică.

(a se vedea punctul 50 și dispozitivul)