Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt (Sverige) den 15. december 2017 – Patent-och registreringsverket mod Mats Hansson

(Sag C-705/17)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea hovrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Patent-och registreringsverket

Sagsøgt: Mats Hansson

Præjudicielle spørgsmål

Skal varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b) 1 , fortolkes således, at den helhedsvurdering af alle relevante faktorer, som skal foretages i forbindelse med en bedømmelse af risikoen for forveksling, skal påvirkes af den omstændighed, at en bestanddel af varemærket udtrykkeligt er blevet udelukket fra beskyttelse ved registreringen – dvs. ved at er blevet anført en såkaldt disclaimer ved registreringen?

Hvis spørgsmål I besvares bekræftende, skal disclaimeren i så fald kunne berøre helhedsvurderingen på en sådan måde, at den kompetente myndighed tager hensyn til den pågældende bestanddel, men tillægger den en mere begrænset betydning således, at den ikke kan anses for at have fornødent særpræg, selv hvis bestanddelen rent faktisk har særpræg og er dominerende i det ældre varemærke?

Hvis spørgsmål I besvares bekræftende, og spørgsmål II besvares benægtende, skal disclaimeren så alligevel på anden vis påvirke helhedsvurderingen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25)