Language of document :

2017 m. gruodžio 15 d. Svea hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Patent-och registreringsverket / Mats Hansson

(Byla C-705/17)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Patent-och registreringsverket

Kita apeliacinio proceso šalis: Mats Hansson

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2008/951 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad vertinant galimybę supainioti atliekamam visų susijusių veiksnių visapusiškam vertinimui gali turėti įtakos tai, kad registruojant prekių ženklą aiškiai nurodyta, jog tam tikram jo elementui apsauga netaikoma, tai yra, jį registruojant įrašytas vadinamasis pareiškimas dėl teisių atsisakymo?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, ar tokiu atveju teisių atsisakymas gali turėti įtakos visapusiškam vertinimui, t. y. kompetentinga institucija į nagrinėjamą elementą turėtų atsižvelgti, tačiau suteikti jam mažesnę reikšmę ir nelaikyti jo turinčiu skiriamąjį požymį, net jeigu de facto šis elementas galėtų turėti skiriamąjį požymį ir būti dominuojantis ankstesnio prekių ženklo elementas?

3.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, o į antrąjį – neigiamas, ar atliekant visapusišką vertinimą teisių atsisakymo buvimas gali turėti kokios nors kitokios įtakos?

____________

1 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25).