Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea hovrätt (Suedia) la 15 decembrie 2017 – Patent-och registreringsverket/Mats Hansson

(Cauza C-705/17)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea hovrätt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Patent-och registreringsverket

Pârât: Mats Hansson

Întrebările preliminare

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva1 privind mărcile trebuie interpretat în sensul că evaluarea globală a tuturor factorilor relevanți care trebuie făcută pentru a aprecia riscul de confuzie poate fi afectată de faptul că un element al mărcii a fost exclus în mod expres de la protecție în momentul înregistrării, cu alte cuvinte, de faptul că o așa-numită declarație de renunțare a fost introdusă la înregistrare?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, declarația de renunțare poate afecta, în acest caz, aprecierea globală astfel încât autoritatea competentă să ia în considerare elementul în cauză, dar să îi acorde o importanță mai limitată, astfel încât acesta să nu fie considerat ca având un caracter distinctiv, chiar dacă elementul respectiv ar avea, de facto, un caracter distinctiv și dominant pentru marca anterioară?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ și răspunsul la a doua întrebare este negativ, declarația de renunțare poate, chiar și în acest caz, să afecteze aprecierea globală în orice alt mod?

____________

1 Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).