Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (Švedska) 15. decembra 2017 – Patent-och registreringsverket/Mats Hansson

(Zadeva C-705/17)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea hovrätt

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Patent-och registreringsverket

Nasprotna stranka: Mats Hansson

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/951 razlagati tako, da lahko na celovito presojo vseh upoštevnih dejavnikov, ki jo je treba opraviti pri presoji verjetnosti zmede, vpliva element znamke, ki je bil ob njeni registraciji izrecno izključen iz varstva, in sicer z izjavo o odklonitvi, vpisani ob registraciji?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali lahko odklonitev v takem primeru vpliva na celovito presojo tako, da mora pristojni organ zadevni element upoštevati, vendar mu pripisati omejen pomen, in sicer da se ne bo štelo, da ima razlikovalni učinek, čeprav bi ta element v prejšnji znamki de facto lahko bil razlikovalen in prevladujoč?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, na drugo pa nikalen, ali lahko odklonitev kljub temu kakor koli drugače vpliva na celovito presojo?

____________

1 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).