Language of document :

Kanne 16.1.2018 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

(asia C-27/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Samnadda, Y. Marinova ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Bulgarian tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on

todettava, että Bulgarian tasavalta ei ole noudattanut tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/26/EU1 43 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 10.4.2016 mennessä mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa koska se ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle

velvoitettava Bulgarian tasavalta sen johdosta, että se ei ole täyttänyt velvoitettaan ilmoittaa komissiolle direktiivin 2014/26/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä, maksamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla uhkasakkoa 19 121,60 euroa päivältä tuomion julistamispäivästä lähtien

velvoitettava Bulgarian tasavalta korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2014/26/EU 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10.4.2016 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Koska Bulgarian tasavalta ei ole ilmoittanut kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, komissio on päättänyt nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa.

Komissio vaatii kanteessaan, että Bulgarian tasavalta velvoitetaan maksamaan uhkasakkoa 19 121,60 euroa päivältä. Uhkasakon määrän laskemisessa on otettu huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä varoittava vaikutus kyseisen jäsenvaltion maksukykyyn nähden.

____________

1 EUVL 2014, L 84, s. 72.