Language of document :

Tužba podnesena 16. siječnja 2017. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(predmet C-27/18)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Samnadda, J. Marinova, G. von Rintelen)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Bugarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 43. stavka 1. Direktive 2014/26/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL 2014., L 84 od 20. ožujka 2014., str. 72.), time što do 10. travnja 2016. nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom ili u svakom slučaju time što tekst tih odredaba nije dostavila Komisiji;

naloži Republici Bugarskoj da, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a, s obzirom na to da je povrijedila svoju obvezu priopćenja Komisiji mjera prenošenja Direktive 2014/26/EU, plati novčanu kaznu u visini od 19 121,60 eura po danu od dana objave presude kojom je prihvaćena tužba;

naloži Republici Bugarskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 43. stavkom 1. Direktive 2014/26/EU, države članice su obvezne donositi zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Direktivom do 10. travnja 2016. i tekst tih odredaba bez odlaganja dostaviti Komisiji. Budući da nisu bile dostavljene nacionalne mjere za prenošenje Direktive, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom.

Komisija u svojoj tužbi predlaže nalaganje Republici Bugarskoj plaćanja novčane kazne u visini od 19 121,60 eura po danu. Visina novčane izračunat će se uzimajući u obzir težinu i trajanje povrede kao i odvraćajući učinak s obzirom na platežnu sposobnost te države članice.

____________

1 SL 2014., L 84, str. 72.