Language of document :

Tožba, vložena 16. januarja 2018 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-27/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj,

–    ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/26/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL 2014, L 84, str. 72) do 10. aprila 2016, oziroma vsekakor s tem, da o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 43(1) te direktive;

–    v skladu s členom 260(3) PDEU Republiki Bolgariji zaradi neizpolnitve njene obveznosti, da Komisijo obvesti o ukrepih za prenos Direktive 2014/26/EU, naloži periodično denarno kazen v višini 19.121,60 EUR na dan od razglasitve sodbe, s katero je ugodeno tožbi;

–    Republiki Bolgariji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    V skladu s členom 43(1) Direktive 2014/26/EU bi morale države članice so 10 aprila 2016 sprejeti zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo, in Komisiji sporočiti besedilo teh predpisov. Ker nacionalni ukrepi za prenos te direktive niso bili sporočeni, se je Komisija obrnila na Sodišče.

2.    Komisija v tožbi predlaga, naj se Republiki Bolgariji naloži periodična denarna kazen v višini 19.121,60 EUR na dan. Višina te denarne kazni naj bi se izračunala ob upoštevanju teže in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka glede na plačilno sposobnost te države članice.

____________

1 UL 2014, L 84, str. 72.