Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 15. prosince 2017 – D. H. v. Ministerstvo vnitra

(Věc C-704/17)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Žalobce: D. H.

Žalovaný: Ministerstvo vnitra

Předběžná otázka

Brání výklad čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU1 (Úř. věst. L 180, 29. 6. 2013, s. 96) ve spojení s čl. 6 a 47 Listiny základních práv Evropské unie takové vnitrostátní právní úpravě, která znemožňuje Nejvyššímu správnímu soudu přezkoumat soudní rozhodnutí ve věcech zajištění cizince poté, co je cizinec ze zajištění propuštěn?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 96.