Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D.H. kontra Ministerstvo vnitra

(C-704/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: D.H.

Alperes: Ministerstvo vnitra

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (HL 2013. L 180., 96. o.) 9. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkével együttesen történő értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás, amely nem teszi lehetővé a Nejvyšší správní soud (legfelsőbb közigazgatási bíróság) számára, hogy felülvizsgáljon egy külföldi állampolgár őrizetére vonatkozó bírósági határozatot azt követően, hogy a külföldi állampolgárt szabadon bocsátották?

____________

1 HL 2013. L 180., 96. o.