Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – D. H./Ministerstvo vnitra

(Lieta C-704/17)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītājs: D. H.

Atbildētājs: Ministerstvo vnitra

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/33/ES 1 (2013. gada 26. jūnijs) (OV 2013, L 180, 96. lpp.) 9. pants kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. un 47. pantu ir interpretējams tādējādi, ka nav pieļaujams tāds valsts tiesiskais regulējums, ar ko Nejvyšší správní soud (Augstākajai administratīvajai tiesai) nav atļauts pārbaudīt tiesas nolēmumu, kas attiecas uz ārvalstnieka aizturēšanu, pēc tam, kad šis ārvalstnieks atbrīvots no aizturēšanas?

____________

1     OV 2013, L 180, 96. lpp.