Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 15 decembrie 2017 – D. H./Ministerstvo vnitra

(Cauza C-704/17)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamant: D. H.

Pârât: Ministerstvo vnitra

Întrebarea preliminară

Interpretarea articolului 9 din Directiva 2013/33/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2013, L 180, p. 96), coroborat cu articolele 6 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unei reglementări naționale care nu permite Nejvyšší správní soud [Curtea Supremă Administrativă, Republica Cehă] să controleze o decizie jurisdicțională cu privire la detenția unui cetățean străin după ce acesta a fost eliberat din detenție?

____________

1 JO 2013, L 180, p. 96.