Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2017. uputio Korkein oikeus (Finska) – Vantaan kaupunki protiv Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(predmet C-724/17)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vantaan kaupunki

Tuženici: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Prethodna pitanja

Određuje li se osoba odgovorna za naknadu štete prouzročene povredom članka 101. UFEU-a izravnom primjenom tog članka ili na temelju nacionalnih pravnih pravila?

Ako se osobe odgovorne za naknadu štete određuju izravnom primjenom članka 101. UFEU-a, odgovaraju li za štetu osobe koje su obuhvaćene pojmom „poduzetnik” iz te odredbe? Primjenjuju li se prilikom određivanja osoba odgovornih za naknadu štetu ista načela koja je Sud radi određivanja odgovornih osoba primjenjivao u predmetima u vezi s novčanim kaznama, a prema kojima se odgovornost osobito može temeljiti na pripadnosti istoj gospodarskoj cjelini ili na gospodarskom kontinuitetu?

Ako se osobe odgovorne za naknadu štete određuju na temelju nacionalnih pravnih pravila države članice, protivi li se zahtjevu djelotvornosti prava Unije nacionalno pravno pravilo prema kojemu društvo koje je nakon stjecanja svih dionica društva koje je protivno članku 101. UFEU-a sudjelovalo u kartelu donijelo odluku o prestanku tog društva i nastavilo njegovu poslovnu djelatnost ne odgovara za štetu koju je svojim postupanjem kojim se ograničava tržišno natjecanje prouzročilo društvo koje je prestalo, iako bi ostvarenje naknade štete od društva koje je prestalo bilo praktički nemoguće ili pretjerano teško? Protivi li se zahtjevu djelotvornosti tumačenje nacionalnog prava neke države članice, prema kojem odgovornost za štetu pretpostavlja to da opisano preoblikovanje trgovačkog društva mora biti nezakonito ili prividno radi izbjegavanja obveze naknade štete u vezi s tržišnim natjecanjem odnosno iz drugog razloga nepošteno ili barem da je društvo u trenutku preoblikovanja znalo ili moralo znati za povredu tržišnog natjecanja?

____________