Language of document :

2017 m. gruodžio 22 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Byla C-724/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vantaan kaupunki

Kitos kasacinio proceso šalys: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar asmuo, kuris atsako už SESV 101 straipsniui priešingu elgesiu padarytos žalos atlyginimą, nustatomas tiesiogiai taikant šį straipsnį, ar pagal nacionalinės teisės normas?

2.    Jeigu atlyginti žalą privalantis asmuo tiesiogiai nustatomas pagal SESV 101 straipsnį: ar už žalos atlyginimą atsako subjektai, kuriuos apima šioje nuostatoje vartojama sąvoka „įmonė“? Ar nustatant atlyginti žalą privalantį asmenį taikomi tie patys principai, kuriuos Teisingumo Teismas taikė siekdamas bylose dėl piniginių baudų skyrimo nustatyti atsakingus asmenis ir pagal kuriuos atsakomybė gali būti grindžiama visų pirma priklausymu tam pačiam ekonominiam vienetui arba ekonominiu tęstinumu?

3.    Jeigu atlyginti žalą privalantys asmenys nustatomi pagal valstybės narės nacionalinės teisės normas: ar nacionalinės teisės normos, pagal kurias bendrovė, įsigijusi visas pagal SESV 101 straipsnį draudžiamame kartelyje dalyvavusios bendrovės akcijas, inicijavo pastarosios bendrovės pabaigą ir tęsė jos ekonominę veiklą, neatsako už žalos, sukeltos antikonkurenciniu pasibaigusios bendrovės elgesiu, atlyginimą, nors iš pasibaigusios bendrovės būtų praktiškai neįmanoma arba pernelyg sudėtinga išsireikalauti žalos atlyginimą, pažeidžia Sąjungos teisės veiksmingumo reikalavimą? Ar veiksmingumo reikalavimas draudžia tokį valstybės narės nacionalinės teisės aiškinimą, pagal kurį atsakomybei už žalą nustatyta sąlyga, kad aprašyto pobūdžio įmonės pertvarkymas turėjo būti įvykdytas neteisėtai arba dirbtinai siekiant išvengti pareigos atlyginti žalą pagal konkurencijos teisės normas ar kitų nesąžiningų tikslų arba bent jau kad bendrovė, įgyvendindama įmonės pertvarkymą, žinojo arba turėjo žinoti apie konkurencijos teisės pažeidimą?

____________