Language of document :

Recurs introdus la 5 ianuarie 2018 de MS împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 31 mai 2017 în cauza T-17/16, MS/Comisia

(Cauza C-19/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: MS (reprezentant: L. Levi, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Anularea Ordonanţei Tribunalului din 31 mai 2017 în cauza T-17/16;

în consecință, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la fondul acțiunii în primă instanță cu care a fost sesizat sau, dacă Curtea consideră că cauza este în stare de judecată, admiterea concluziilor prezentate de recurent în primă instanță și, prin urmare,

recunoașterea răspunderii extracontractuale a Comisiei în temeiul articolului 268 și al articolului 340 al doilea paragraf TFUE;

dispunerea prezentării documentelor declarate confidențiale de Comisie și care constituie temeiul necesar al deciziei de îndepărtare;

dispunerea reparării prejudiciului moral care rezultă din comportamentul culpabil al Comisiei, evaluat ex aequo et bono la 20 000 de euro;

obligarea Comisiei la publicarea unei scrisori de scuze adresate recurentului și la reintegrarea sa în cadrul Team Europe;

obligarea intimatei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în fața celor două instanțe.

Motivele și principalele argumente

Ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept în ceea ce privește calificarea juridică a temeiului acțiunii în reparație cu care este sesizată prima instanță, precum și de o încălcare a obligației de motivare a primei instanțe.

Ordonanța atacată este de asemenea afectată de o eroare de drept în ceea ce privește calificarea juridică a scrisorii de acord, precum și de o încălcare a obligației de motivare a primei instanțe. Aceasta din urmă a denaturat elementele din dosar.

____________