Language of document :

Pritožba, ki jo je MS vložila 5. januarja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 31. maja 2017 v zadevi T-17/16, MS/Komisija

(Zadeva C-19/18 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: MS (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razveljavi nas se sklep Splošnega sodišča z dne 31. maja 2017 v zadevi T-17/16;

posledično naj se zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da odloči o utemeljenosti pri njem vložene prvostopenjske tožbe, ali – če bi Sodišče menilo, da stanje postopka dovoljuje odločitev – ugodi prvostopenjskim predlogom tožeče stranke in zato

ugotovi naj se nepogodbena odgovornost Komisije na podlagi členov 268 in 340, drugi pododstavek PDEU;

odredi naj se predložitev dokumentov, ki jih je Komisija označila kot tajne in ki so nujna podpora sklepu o izključitvi;

naloži naj se plačilo moralne škode, ki izhaja iz protipravnega ravnanja Komisije in ki je ex aequo et bono ocenjena na 20.000 EUR;

Komisiji naj se naloži, da objavi opravičilo tožeči stranki ter jo ponovno vključi v Team Europe, in

toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Z izpodbijanim sklepom je bilo nepravilno uporabljeno pravo pri pravni opredelitvi odškodninskega zahtevka, vloženega pri prvostopenjskem sodišču, ter je bila kršena obveznost obrazložitve prvostopenjskega sodišča.

Z izpodbijanim sklepom je bilo nepravilno uporabljeno pravo tudi pri pravni opredelitvi pisnega dogovora ter je bila kršena obveznost obrazložitve prvostopenjskega sodišča. Zadnjenavedeno je izkrivilo podatke iz spisa.

____________