Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 22. prosince 2017 – A

(Věc C-716/17)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastník původního řízení

A

Předběžné otázky

Brání článek 45 SFEU, jak jej vykládá rozsudek Soudního dvora ze dne 8. listopadu 2012 ve věci C-461/111 pravidlům pro určení příslušnosti, jako jsou ta dánská, jejichž účelem je zajistit, aby soudu, který se návrhem na oddlužení zabývá, byla známa a mohla být v jeho posouzení zohledněna specifická socioekonomická situace, ve které se dlužník a jeho rodina nachází a o níž je třeba předpokládat, že se v ní budou nacházet i nadále, a aby toto posouzení mohl provést na základě předem stanovených kritérií, která stanoví, co lze považovat za přijatelně skromnou životní úroveň v rámci oddlužení?

V případě, že je odpověď na otázku 1 taková, že omezení nelze považovat za odůvodněné, Soudní dvůr je vyzván, aby odpověděl na následující otázku:

Je třeba článek 45 SFEU vykládat v tom smyslu, že má přímý účinek ve vztazích mezi jednotlivci rovněž v situaci, jako je ta v projednávané věci, v důsledku čehož soukromí věřitelé musí snést snížení nebo úplnou ztrátu hodnoty pohledávky vůči dlužníkovi, který se přestěhoval do zahraničí?

____________

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. listopadu 2012, ECLI:EU:C:2012:704.