Language of document :

Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A

(C-716/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EU Bírósága által a C-461/11. sz. ügyben 2012. november 8-án meghozott ítéletet1 követően alkalmazott értelmezés szerint ellentétes-e az EUMSZ 45. cikkel a dán joghatósági szabályhoz hasonló olyan szabály, amely annak biztosítására irányul, hogy az adósságrendezéssel kapcsolatos ügyet tárgyaló bíróság értékelésében ismerje és figyelembe vehesse az adós és családjának jelenlegi és feltételezhetően a jövőben is folytatódó, sajátos társadalmi és gazdasági helyzetét, és hogy az értékelés olyan előre meghatározott szempontok alapján legyen végezhető, amelyek meghatározzák, hogy az adósságrendezési megállapodás alapján mi tekinthető elfogadhatóan szerény életszínvonalnak?

Amennyiben az 1) kérdésre azt a választ kell adni, hogy a korlátozás nem tekinthető indokoltnak, a kérdést előterjesztő bíróság az alábbi kérdést megválaszolását kéri az EU Bíróságától:

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket, hogy az a jelen ügyben szereplőhöz hasonló helyzetben magánszemély felek között közvetlenül alkalmazandó akként, hogy a magánhitelezőknek el kell fogadniuk azoknak az összegeknek a csökkenését vagy teljes elvesztését, amelyekkel valamely, másik országba költözött adós e hitelezőknek tartozik?

____________

1 A Bíróság 2012. november 8-i ítélete, ECLI:EU:C:2012:704.