Language of document : ECLI:EU:C:2018:164

EVGENI TANCHEV

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2018. március 7.(1)

C544/16. sz. ügy

a „Madbid” cégnév alatt eljáró Marcandi Limited

kontra

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(a First‑tier Tribunal [Tax Chamber] [elsőfokú bíróság {adóügyi tanács}, Egyesült Királyság] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték‑adó – 2006/112/EK irányelv – Online részvételi díjas árveréseken történő ajánlattétel céljából felhasználható és az árveréseket lebonyolító társaságtól közvetlenül megvásárolt termékek árába beszámítható kreditek kibocsátása – A 2. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja – Ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés – Előzetes ügylet – 65. cikk – Előlegfizetés – 73. cikk – Adóalap – A 79. cikk b) pontja – A teljes árra alkalmazott árengedmény”


1.        A jelen ügyben a Bíróságnak abban a kérdésben kell határoznia, hogy valamely részvételi díjas árverésen való részvételi jog biztosítása a 2006/112/EK tanácsi irányelv(2) 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett hozzáadottérték‑adó (a továbbiakban: héa) hatálya alá eső szolgáltatásnyújtásnak vagy a héa hatálya alá nem tartozó előzetes ügyletnek tekintendő‑e.

2.        A részvételi díjas árveréseken a résztvevőknek ahhoz, hogy ajánlatot tehessenek, vissza nem térítendő díjat (a továbbiakban: részvételi díj) kell fizetniük.(3) Amikor az árverés megindul, az óra elkezd visszaszámolni nulla felé. Az árverezett termékek ára ajánlattételenként 0,01 font sterlinggel (GBP) nő (innen ered a „penny auction” [azaz „filléres árverés”] megnevezés), és az óra minden egyes ajánlattétellel újraindul. Az árverés akkor ér véget, amikor az óra a nullához ér. A nyertes az utolsóként ajánlatot tevő személy.

3.        A 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja értelmében az ellenszolgáltatás fejében végzett termékértékesítés és az ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás olyan ügyletek, amelyeket héa terhel.

4.        A 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a részvételi díj megfizetése kétféleképpen értelmezhető.

5.        Egyrészről a részvételi díj valamely szolgáltatásnyújtás – jelesül az árverésen való részvételi jog biztosítása – ellenértékének tekinthető. E részvételi jognak a részvételi díj megfizetéséért cserébe történő biztosítása tehát a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett héaköteles ügyletnek minősül. Ezt követően az árverezett termékek nyertes általi megvásárlása ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett termékértékesítésnek és – mint ilyen – további önálló héaköteles ügyletnek minősül.

6.        Másrészről az árverés résztvevőinek célja az, hogy megnyerjék az árverést és megvásárolják az árverezett termékeket. Az árverésen való részvételi jog biztosítása ezért pusztán az árverezett termékek megvásárlása felé tett előzetes lépés.(4) Az árverésen való részvételi jog biztosítása ezért nem minősül a 2006/112 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett héaköteles ügyletnek. Kizárólag a megnyert termékek ezt követő megvásárlása minősül az említett rendelkezés értelmében vett héaköteles ügyletnek.

7.        A jelen ügyben a Bíróságnak a fentiekben bemutatott két megközelítés közül kell választania. A Bíróságnak arra a kérdésre is választ kell adnia, hogy mi minősül ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtásnak és/vagy azt követő termékértékesítésnek.

I.      Jogi háttér

8.        A 2006/112 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„A HÉA hatálya alá a következő ügyletek tartoznak:

a)      egy tagállamon belül az adóalanyként eljáró személy vagy szervezet által ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítés;

[…]

c)      egy tagállamon belül az adóalanyként eljáró személy által ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás;

[…]”

9.        A 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében:

„Amennyiben előlegfizetésekre kerül sor a termék értékesítését vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően, úgy az adófizetési kötelezettség az ellenérték átvételének időpontjában keletkezik, az ellenérték összegének megfelelően.”

10.      A 2006/112 irányelv 73. cikke értelmében:

„A 74–77. cikkben foglaltaktól eltérő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén az adóalap tartalmaz mindent, ami azon teljesítés ellenértékét képezi, amelyet ezért az ügyletért a vevőtől, a szolgáltatás megrendelőjétől vagy harmadik személytől az eladó vagy a szolgáltatás nyújtója kap, vagy amelyet e személyeknek kapniuk kell, beleértve az ezen értékesítés árát közvetlenül befolyásoló támogatásokat.”

11.      A 2006/112 irányelv 79. cikke értelmében:

„Az adóalap nem tartalmazza a következő tényezőket:

[…]

b)      a megrendelőnek [helyesen: a vevőnek vagy a szolgáltatás megrendelőjének] adott és az értékesítés időpontjában elszámolt árengedmények és visszatérítések;

[…]”

II.    A tényállás, az alapügy és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

12.      A Marcandi Limited (a továbbiakban: Madbid), az Egyesült Királyságban letelepedett társaság, amely Madbid néven online vásárlási vállalkozást működtet. A Madbid főleg technológiával kapcsolatos termékeket, például mobiltelefonokat, tableteket, számítógépeket és televíziókat értékesít. Alkalmanként értékesít értékesebb termékeket is, például autókat. A Madbid olyan online platformot biztosít, ahol a regisztrált felhasználók részvételi díjas árveréseken vehetnek részt, hogy termékekre ajánlatot tegyenek, és azokat meg is szerezzék. Az online platformnak köszönhetően a felhasználók közvetlenül a Madbid online áruházából is vásárolhatnak termékeket.

13.      A Madbid először az Egyesült Királyságban indított weboldalt. A Madbid e weboldal sikerét követően kilenc másik tagállamban, köztük Németországban, Kanadában és Törökországban is indított weboldalakat.

14.      A Madbidet többek között az Egyesült Királyságban és Németországban vették héanyilvántartásba.

15.      A Madbid üzleti tevékenységét az alábbiak szerint folytatja. Ahhoz, hogy valaki online árverésen ajánlatot tudjon tenni vagy online termékeket tudjon vásárolni, felhasználóként (a továbbiakban: felhasználó) online regisztrálnia kell magát a Madbidnél, továbbá el kell fogadnia a Madbid szerződési feltételeit.

16.      A felhasználók a regisztrációt követően úgynevezett „krediteket” (a továbbiakban: kreditek) vásárolhatnak. A kreditek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ajánlatokat tegyenek a Madbid online árverésein. A kreditek azonban nem használhatók fel termékeknek közvetlenül a Madbid áruházból történő megvásárlására. A kreditek pénzre sem válthatók vissza. A kreditek valamely elfogadott fizetési mód alkalmazásával, például hitelkártya vagy betéti kártya felhasználásával vásárolhatók meg. Az egyes kreditek egyedi azonosítókóddal rendelkeznek, amelynek köszönhetően a Madbid bármikor nyomon követheti az adott felhasználói számlán nyilvántartott krediteket. A krediteket különböző számú kreditet tartalmazó csomagokban, különböző árakon értékesítik (például egy 500 kreditet tartalmazó csomagot 49,99 GBP‑ért, míg egy 80 kreditet tartalmazó csomagot 9,99 GBP‑ért). Minden egyes kredithez konkrét pénzbeli érték tartozik. Ez az érték – lényegében – azonos értékű a felhasználó által a kreditért fizetett összeggel.(5) A kreditek 180 nap elteltével járnak le.

17.      A fentieknek megfelelően a kreditek azt a célt szolgálják, hogy a Madbid weboldalán árveréseken lehessen ajánlatot tenni. Minden árverés 0,00 GBP áron indul, az árverési óra pedig az árverés határidejét mutatja, amely rendszerint egy perc. Minden árverésnél meghatároznak adott számú kreditet (1 és 8 között), amelyet a felhasználónak el kell költenie annak érdekében, hogy ajánlatot tudjon tenni. Amikor az árverés megindul, az óra elkezd visszaszámolni nulla felé. Amikor pedig az óra eléri a nullát, az árverés lezárul.

18.      Amikor a felhasználó a Bid [Ajánlat] gomb megnyomásával ajánlatot tesz, az árverési ajánlattételhez előírt számú kreditet levonják a számláján található összes kreditből. A megtett ajánlat az előző ajánlatot 0,01 GBP‑vel haladja meg, vagyis a termékek feltüntetett árverési ára 0,01 GBP‑vel megnő. Az árverési óra visszaáll az árverés határidejére, és elkezd visszaszámolni nulla felé. Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb ajánlatot teszi abban az időpontban, amikor az árverési óra eléri a nullát.

19.      Az árverés nyertese jogosult arra, hogy a megnyert termékeket megvásárolja győztes ajánlata összegéért (további szállítási és kezelési díjjal).(6) Az árverés nyertese azonban e termékek megvásárlására nem köteles. Amennyiben úgy dönt, hogy megvásárolja a megnyert termékeket, meghatározott időn belül meg kell fizetnie a győztes ajánlat, valamint a szállítási és kezelési díj összegét; ellenkező esetben elveszíti jogát arra, hogy a megnyert termékeket megvásárolja győztes ajánlata összegéért. Az adott árverésen a nyertes által az ajánlattételhez felhasznált kreditek értékét nem írják jóvá a megnyert termékekért megfizetett árban. E kreditek értéke elenyészik.

20.      A Madbid árverési platformja azonban úgynevezett „Vásárlás most!” funkcióval (a továbbiakban: Vásárlás most! funkció) is rendelkezik. E funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az árverés során megvásárolja azokat a termékeket, amelyekre ajánlatot tett. E termékek ára (a továbbiakban: az eredeti Vásárlás most! ár) az adott felhasználó által az árverés során az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével csökken. Például, ha a felhasználó 100 GBP értékű kreditet költ ajánlattételre egy iPodot illetően, akkor a „Vásárlás most!” gomb megnyomásával közvetlenül megvásárolhatja ezt az iPodot, 100 GBP‑vel alacsonyabb áron, mint az eredeti Vásárlás most! ár. Az eredeti Vásárlás most! ár szinte minden esetben megegyezik az ajánlott kiskereskedelmi árral.(7) A Vásárlás most! funkció tehát lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a termékeket az ajánlott kiskereskedelmi árnál alacsonyabb áron vásárolják meg. Ha a felhasználó az árverés során a Vásárlás most! funkció révén megvásárolt egy terméket, a továbbiakban nem tehet ajánlatot az adott árverésen.

21.      Ha az árverésen ajánlatott tevő valamely felhasználó nem nyeri meg az árverést és nem vásárol a Vásárlás most! funkció révén sem, akkor az árverésen ajánlattételre felhasznált kreditek értékének (vagyis a felhasználó által e kreditekért fizetett összegnek) megfelelő kedvezményt (a továbbiakban: Megszerzett kedvezmény) kap. A Megszerzett kedvezményt azt követően adják át, hogy befejeződött az az árverés, amelyen a felhasználó elköltötte a krediteket. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy közvetlenül a Madbid áruházból vásárol termékeket, e termékek ára (a továbbiakban: a Madbid áruházban feltüntetett ár) csökken a Megszerzett kedvezmény összegével. E vásárlás a továbbiakban a „Megszerzett kedvezmény” funkció révén történő vásárlás. A Megszerzett kedvezmény minden olyan árverés kapcsán halmozódik, amelyen a felhasználó a kreditek révén ajánlatot tett. Az egy adott kreditből keletkezett Megszerzett kedvezmény lejár 365 nappal azt követően, hogy ezt a kreditet valamely árverés során felhasználták. Az árverésen az árverés nyertese által az ajánlattételhez felhasznált kreditek értéke nem eredményez semmilyen Megszerzett kedvezményt.

22.      A Vásárlás most! és a Megszerzett kedvezmény funkció révén az ajánlattételre krediteket elköltő felhasználó ezáltal nem veszíthet pénzt. A fenti 20. pontban említetteknek megfelelően ugyanis amikor e felhasználó az árverés során megnyomja a Vásárlás most! gombot, az eredeti Vásárlás most! ár csökken e kreditek értékével. Hasonlóképpen, ha – a fenti 21. pontban említetteknek megfelelően – a felhasználó ezt követően közvetlenül a Madbid áruházból vásárol, a felhasznált kreditek értékének megfelelő Megszerzett kedvezményt kap.

23.      2013. december 9‑i határozatával a Her Majesty’s Revenue and Customs (Nagy‑Britannia és Észak‑Írország Egyesült Királyságának adó‑ és vámhatósága; a továbbiakban: HMRC), az Egyesült Királyságban a héa beszedéséért és igazgatásáért felelős szerv megállapította, hogy a felhasználók által a Madbid részére a kreditekért fizetett összeg szolgáltatásnyújtás – jelesül a Madbid árverésein való részvétel jogának biztosítása – ellenértéke volt, valamint hogy a szolgáltatásnyújtás helye a Madbid letelepedésének helye, jelesül az Egyesült Királyság (a továbbiakban: a HMRC határozata).

24.      Egy 2014. július 9‑i határozatában a Finanzamt Hanover‑Nord (észak‑hannoveri adóhivatal, Németország) (a továbbiakban: német adóhatóság) többek között megállapította, hogy i. a kreditek Madbid általi kibocsátása nem héaköteles ügylet; ii. amennyiben a Madbid Németországban tartózkodó vevők részére termékértékesítést végez, ez az ügylet a héa szempontjából termékértékesítésnek minősül; iii. e termékértékesítés ellenértéke magában foglalja mind a felhasználó által a termékekért fizetett árat (vagyis a nyertes árverési árat, a Vásárlás most! árat, illetve a Madbid áruházban feltüntetett, Megszerzett kedvezménnyel csökkentett árat), mind a felhasználó által a termékek megvásárlása érdekében elköltött kreditek (vagyis az ajánlattétel és az árverés megnyerése, illetve a Vásárlás most! ár csökkentése vagy a Megszerzett kedvezmény elérése érdekében felhasznált kreditek) értékét; valamint iv. a Madbid e termékértékesítés után Németországban héát köteles fizetni.

25.      A Madbid a First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (elsőfokú bíróság, [adójogi tanács], Egyesült Királyság) előtt keresetet indított az Egyesült Királyságban a HMRC határozatával szemben.

26.      A First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (elsőfokú bíróság, [adójogi tanács]) 2016. május 10‑én közbenső ítéletet hozott, amelyben ténymegállapításokat tett, és úgy döntött, hogy előzetes döntéshozatal céljából kérdést terjeszt a Bíróság elé. A First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (elsőfokú bíróság, [adójogi tanács]) álláspontja szerint a krediteket elkülönült célból vásárolják meg, vagyis annak érdekében, hogy részt vegyenek a Madbid árverésein, az áruk későbbi megvásárlása pedig, amennyiben arra sor kerül, további és külön ügyletet jelent. A kérdés összetettsége – amelyet a 2006/112 irányelvnek a HMRC és a német adóhatóság által követett eltérő értelmezése is tükröz – a First‑tier Tribunalt (Tax Chamber) (elsőfokú bíróság, [adójogi tanács]) arra késztette, hogy előzetes döntéshozatal céljából az alábbi kérdéseket terjessze a Bíróság elé:

„1)      A [2006/112 irányelv] 2. cikke (1) bekezdésének, 24. cikkének, 62. cikkének, 63. cikkének, 65. cikkének és 73. cikkének helyes értelmezése mellett, az alapeljáráséhoz hasonló körülmények között:

a)      az, hogy a Madbid pénzfizetés ellenében krediteket bocsát ki a felhasználók részére:

i. a 2. cikk (1) bekezdésének hatályán kívül eső, a Bíróság [2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780)] 23[–]42. pontjában megjelölt »előzetes ügylet«; vagy

ii. a Madbid által teljesített, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett szolgáltatásnyújtás, mégpedig az online árveréseken való részvétel jogának biztosítása‑e;

b)      amennyiben az online árveréseken való részvétel jogának biztosítása a Madbid által teljesített szolgáltatásnyújtás, akkor az a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett »ellenérték«, mégpedig az ezért teljesített kifizetés (vagyis a Madbid által a felhasználótól a kreditekért kapott pénz) fejében történik‑e;

c)      eltérő‑e a b) kérdésre adott válasz abban az esetben, ha a kreditekért teljesített kifizetés jogosultságot is jelent a felhasználó számára arra, hogy ugyanilyen értékben termékeket vásároljon abban az esetben, ha nem bizonyul sikeresnek az árverésen;

d)      amennyiben a Madbid nem teljesít ellenérték fejében szolgáltatásnyújtást akkor, amikor pénzfizetés ellenében kibocsátja a krediteket felhasználói részére, teljesít‑e szolgáltatásnyújtást bármely más időpontban;

továbbá milyen elveket kell alkalmazni az e kérdésekre adandó válasz meghatározása érdekében?

2)      A [2006/112 irányelv] 2. cikke (1) bekezdésének, 14. cikkének, 62. cikkének, 63. cikkének, 65. cikkének, 73. cikkének és 79. cikke b) pontjának helyes értelmezése mellett, az alapeljáráséhoz hasonló körülmények között minek minősül a Madbid által az általa a felhasználók részére teljesített termékértékesítésekért kapott ellenszolgáltatás a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 73. cikk szempontjából? Konkrétan, figyelemmel az első kérdésre adott válaszra:

a)      a felhasználó által a kreditekért a Madbid részére fizetett pénz a 65. cikk hatálya alá tartozó termékértékesítésért teljesített »előlegfizetés«, ily módon a »héafizetési kötelezettség« ezen ellenérték átvételének időpontjában keletkezik‑e, és a Madbid által a felhasználótól kapott kifizetés termékértékesítés ellenértéke‑e;

b)      amennyiben a felhasználó a Buy Now [Vásárlás most!] vagy Earned Discount [Megszerzett kedvezmény] funkciók révén vásárol termékeket, az árveréseken ajánlatok megtételére felhasznált kreditek értéke (amely sikertelen ajánlat esetén Megszerzett kedvezményt eredményez vagy csökkenti a Vásárlás most! árat):

i.      a 79. cikk b) pontja értelmében vett »árengedmény«, így a Madbid termékértékesítésének ellenértéke a felhasználó által a Madbid részére a termékek megvásárlásának időpontjában fizetett ár‑e, és semmi több; vagy

ii.      a termékértékesítés ellenértékének egy része, így a Madbid termékértékesítésének ellenértéke tartalmazza mind a felhasználó által a Madbid részére a termékek megvásárlásának időpontjában fizetett árat, mind a felhasználó által az árveréseken sikertelen ajánlatok megtétele érdekében felhasznált kreditekért fizetett árat;

c)      amennyiben a felhasználó gyakorolja a termékek megvásárlásához való jogát egy online árverés megnyerését követően, az e termékek értékesítésének ellenértéke a megállapított nyertes árverési ár‑e (valamint a szállítási és kezelési [költség]), és semmi több, vagy pedig azon kreditek értéke, amelyeket a győztes az árverésen az ajánlat megtétele céljából felhasznált, szintén részét képezi‑e a felhasználó által a Madbid részére a termékértékesítésért fizetett ellenértéknek;

illetve milyen elveket kell alkalmazni az e kérdésekre adandó válasz meghatározása érdekében?

3)      Amennyiben két tagállam egy ügyletet héaszempontból eltérően kezel, a vonatkozó uniós jogi és nemzeti jogi rendelkezések értelmezésénél milyen mértékben kell valamely érintett tagállam bíróságainak figyelembe vennie:

a)      az ügylet kettős adóztatása; és/vagy

b)      az ügylet adóztatása elmaradása

elkerülésének szükségességét, és mennyiben befolyásolja e kérdést az adósemlegesség elve?”

27.      Írásbeli észrevételeket a Madbid, az Egyesült Királyság kormánya és az Európai Bizottság nyújtott be. Ezek a felek a 2017. december 13‑án tartott tárgyaláson szóbeli észrevételt is előterjesztettek.

III. Elemzés

A.      Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésről

28.      Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra kíván választ kapni, hogy pénzfizetés ellenében krediteknek a Madbid általi kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, „ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak” minősül‑e, vagy azt az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének hatályán kívül eső, a 2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780) 24. pontjában meghatározott „előzetes ügyletnek” kell‑e tekinteni.

29.      Röviden összefoglalom a Bíróság MacDonald Resorts ítéletét. A Bíróságnak úgynevezett „jogosultsági pontok” üdülőparkokban található szálláshelyek időben megosztott használati jogát értékesítő társaságtól való megvásárlásának kérdésében kellett határoznia. A jogosultsági pontok lehetővé tették, hogy az ügyfelek javára minden évben bizonyos mennyiségű pontokat írjanak jóvá, amelyeket valamely üdülő átmeneti használatához való jogra vagy szállodásban való elhelyezésre lehetett átváltani. A Bíróság megállapította, hogy a jogosultsági pontok vásárlása az ügyfél szempontjából önmagában nem cél. A jogosultági pontok megvásárlásával az ügyfelek végső célja azt volt, hogy az üdülőt átmenetileg használhassák vagy a szállodában tartózkodhassanak. A jogosultsági pontok vásárlása ezért „valamely üdülő átmeneti használatához való jog vagy valamely szállodában való elhelyezés igénybevételéhez szükséges előzetes ügyletnek” minősült.(8) A jogosultsági pontok megvásárlása – mint olyan – nem volt a hatodik irányelv(9) 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett héaköteles ügylet. E rendelkezés értelmében kizárólag valamely üdülő átmeneti használatához való jog vagy valamely szállodában való elhelyezés volt héaköteles.(10)

30.      A jelen ügyben a felhasználók pénzfizetés ellenében krediteket vásárolhatnak a Madbidtől. A kreditek terméknek közvetlenül a Madbid áruházból történő megvásárlására nem használhatók fel. A kreditek kizárólag a Madbid árverések keretében történő ajánlattétel céljára használhatók fel. Az említett ajánlattételhez kreditekre van szükség.

31.      A fenti 5. és 6. pontban említetteknek megfelelően a kreditek kibocsátása tekinthető mind szolgáltatásnyújtásnak (jelesül a Madbid árveréseken való részvételi jog biztosításának)(11), mind pedig a héa hatálya alá nem tartozó, a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügyletnek (mivel lehet azzal érvelni, hogy a kreditek megvásárlása a felhasználók szempontjából önmagában nem cél, és hogy a kreditek megvásárlásával a felhasználók végső célja az, hogy termékeket szerezzenek meg).

32.      Az előző esetben a Madbid a kreditek kibocsátására tekintettel a letelepedésének tagállamában,(12) vagyis az Egyesült Királyságban köteles héát fizetni. Ez volt a HMRC álláspontja.(13) Az utóbbi esetben a Madbid az ezt követő termékértékesítésre tekintettel abban a tagállamban köteles héát fizetni, ahol a termékek a megrendelő részére történő fuvarozás befejeztével találhatók(14) (vagyis Németországban, ha a termékeket németországi megrendelő részére adják át). Ez volt a német adóhatóság álláspontja.(15)

33.      A Madbid azzal érvel, hogy a kreditek kibocsátása a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügylet.

34.      Az Egyesült Királyság és a Bizottság azt állítja, hogy a kreditek kibocsátása előzetes ügylet helyett szolgáltatásnyújtásnak minősül.

35.      Elsőként megvizsgálom, hogy a kreditek kibocsátását olyan szolgáltatásnyújtásnak kell‑e tekinteni, amely – feltéve, hogy azt ellenérték fejében teljesítik – a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett héaköteles ügyletnek, vagy az az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének hatályán kívül eső, a MacDonald Resortsítéletben meghatározott előzetes ügyletnek minősül‑e. Mivel álláspontom szerint a kreditek kibocsátása szolgáltatásnyújtásnak minősül, ezt követően azt vizsgálom meg, hogy azt ellenérték fejében teljesítik‑e. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdés két aspektusának megvizsgálása során figyelembe veszem, hogy a felhasználók mind árverés megnyerése, mind pedig a Vásárlás most! és a Megszerzett kedvezmény funkció révén szerezhetnek be termékeket a Madbidtől.

1.      A kreditek kibocsátását a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügyletnek vagy szolgáltatásnyújtásnak kelle tekinteni?

a)      A kreditek kibocsátása nem tekinthető előzetes ügyletnek

36.      Igaz, hogy a Madbid árveréseken való részvétel a felhasználók szempontjából valószínű önmagában nem cél,(16) és hogy a kreditek megvásárlásával a felhasználók végső célja következésképpen az, hogy termékeket vásároljanak.

37.      Álláspontom szerint azonban a kreditek kibocsátása nem tekinthető termékértékesítés érdekében végzett, a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügyletnek.

38.      Először ugyanis a kreditek a Madbid áruházból történő termékvásárlás céljából pénznemként annak ellenére sem használhatók, hogy a Madbid számítógépes rendszereiben az egyes kreditekhez konkrét pénzbeli érték tartozik. A Madbid képviselője a tárgyaláson előadta, hogy a közvetlen vásárlásokért hitelkártyával vagy betéti kártyával fizetnek.

39.      Másodszor a Madbid önálló szolgáltatást nyújt, vagyis a Madbid árveréseken való részvételi jogot biztosít. A Madbid árveréseken való részvétellel a felhasználóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a piaci értéküknél alacsonyabb áron vásároljanak meg termékeket, mivel a nyertes ár jellemzően alacsonyabb az árverezett termékek piaci áránál. Ezzel szemben közvetlenül a Madbid áruházból történő vásárlás esetén a felhasználóknak a termék piaci árát kell megfizetniük. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem szerint „a […] felhasználójának azon döntése, hogy krediteket vásárol, anélkül hogy közvetlenül a Madbid áruházat venné igénybe, arra vonatkozó döntés, hogy megveszi annak esélyét, hogy a kínált termékeket áruházbeli termékeknél alacsonyabb – gyakran sokkal alacsonyabb – áron vásárolja meg. […] Az árverésen ajánlatot tévő felhasználók az árverés megnyerése révén olyan esélyt kapnak árengedményre, amellyel a közvetlen vásárlók nem rendelkeznek”.(17)

40.      Harmadszor az árverés nyertese nem köteles megvásárolni az árverezett termékeket. Amennyiben a nyertes árat meghatározott időszakon belül nem fizeti meg, elveszti azt a jogosultságát, hogy a termékeket a nyertes áron vásárolja meg. A kreditek kibocsátása ezért nem feltétlenül eredményezi az árverezett termékek értékesítését.

41.      Negyedszer, ha az árverés nyertese megvásárolja az árverezett termékeket, az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét nem írják jóvá a nyertes árban. E kreditek értéke elenyészik. Más szóval az ajánlattételre elköltött kreditek értéke az árverezett termékek megvásárlása céljából nem használható fel.

42.      Ötödször, amennyiben az árverés nyertese megvásárolja az árverezett termékeket, majd eláll a megrendeléstől, kizárólag a nyertes ár összegét kapja vissza. Az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem képezi visszatérítés tárgyát.

43.      Hatodszor a MacDonald Resorts ügyben fennálló helyzet eltér a jelen ügyben fennálló helyzettől.

44.      A MacDonald Resorts ügyben ugyanis a szóban forgó – szállodában való elhelyezés vagy üdülő átmeneti használatához való jog biztosításából álló – szolgáltatás „teljes körű nyújtása” nem történt meg addig, amíg a jogosultsági pontokat „konkrét szolgáltatásokra” (meghatározott szállodában való tartózkodáshoz való jog vagy meghatározott üdülő meghatározott ideig történő használatának joga) át nem váltották. Ezt az indokolta, hogy az ügyfelek a jogosultsági pontok megvásárlásának időpontjában nem ismerték pontosan az adott évben rendelkezésre álló üdülőket, vagy az ezen üdülőkben való tartózkodás pontértékét. A jogosultsági pontok ügyfelek általi megvásárlásának időpontjában a szolgáltatásokat nem határozták meg.(18)

45.      Ezzel szemben a jelen ügyben a felhasználók a kreditek megvásárlásakor tudják, hogy a Madbid mely szolgáltatást fogja nyújtani, vagyis hogy a Madbid‑árveréseken való részvétel jogának biztosításáról van szó. A Bizottság előadása szerint a szolgáltatás meghatározott és azt azonnal nyújtják (mivel a felhasználók a kreditek megvásárlását követően Madbid‑árveréseken azonnal ajánlatot tehetnek).

46.      Következésképpen a kreditek megvásárlása nem tekinthető termékértékesítés érdekében végzett előzetes ügyletnek.

b)      Nincs előzetes ügylet, ha az ajánlattételre elköltött krediteket a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén termékek vásárlására használják

47.      A fenti 20–22. pontban kifejtetteknek megfelelően az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem enyészik el, ha az adott felhasználó eláll az árveréstől vagy azon veszít.(19)

48.      Az adott felhasználó ugyanis az árverés során a Vásárlás most! gomb megnyomásával a Madbidtől termékeket vásárolhat. Ebben az esetben az adott felhasználó által az árverésen történő ajánlattételre felhasznált kreditek értéke beszámít az eredeti Vásárlás most! árba.

49.      Az adott felhasználó a Megszerzett kedvezmény funkció révén is vásárolhat termékeket a Madbidtől. Ebben az esetben a Madbid áruházban szereplő termékek árába beszámít a Megszerzett kedvezmény, amelynek összege az adott felhasználó által a Madbid‑árveréseken történő ajánlattételre felhasznált kreditek értékének felel meg.

50.      A Madbid álláspontja szerint az, hogy az ajánlattételre elköltött kreditek közvetlenül az online áruházából történő termékvásárlásokra használhatók fel, azt mutatja, hogy a kreditek kibocsátása a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügylet.

51.      Álláspontom szerint azonban ez az érv nem kérdőjelezi meg a fenti 46. pontban foglalt következtetésemet.

52.      Először ugyanis kizárólag az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke számítható be a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek árába. Az ajánlattételre fel nem használt kreditek e termékek árába nem számíthatók be.

53.      Másodszor a Madbid szolgáltatást nyújtott annak a felhasználónak, aki az eredeti Vásárlás most! árból vagy a Madbid áruházban feltüntetett árból kedvezményt kapott. Ez a felhasználó árverésen vett részt, amelynek keretében lehetősége volt arra, hogy az árverezett termékeket a piaci értéküknél alacsonyabb áron vásárolja meg. Nem bír jelentőséggel az, hogy a felhasználó erről a lehetőségről (a Vásárlás most! gomb megnyomásával) lemondott, vagy hogy nem volt szerencséje és vesztett az árverésen, így a termékek teljes piaci árát meg kell fizetnie.(20) Ez semmit nem változtat azon, hogy önálló szolgáltatást nyújtottak a részére. E felhasználó ugyanis úgy is dönthetett volna, hogy közvetlenül a Madbid áruházban vásárol termékeket, anélkül hogy először árverésen venne részt.(21) Ugyanazt az árat, vagyis a termékek teljes kiskereskedelmi árát fizette volna meg.

54.      E tekintetben el kell utasítani a Madbid azon érvét, miszerint a jelen ügyben fennálló helyzet hasonló a Société thermale d’Eugénie‑les‑Bains ügyben fennálló helyzethez. A Bíróság a Société thermale d’Eugénie‑les‑Bains ítéletben megállapította, hogy a szállodai szoba lefoglalásakor a vendég által fizetett és a szoba elfoglalása esetén a szoba teljes költségébe beszámító foglaló nem valamely önálló és egyedileg meghatározható szolgáltatás ellenértékének minősül.(22) A Madbid álláspontja szerint ebből az következik, hogy nem képeznek szolgáltatásnyújtásért járó ellenértéket az ajánlattételre felhasznált kreditek, amelyek értéke beszámít a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek árába. Álláspontom szerint azonban a felhasználó részére a Madbid elkülönült szolgáltatást nyújtott, mivel a felhasználó árverésen vehetett részt. A jelen ügyben fennálló helyzet eltér a Société thermale d’Eugénie‑les‑Bains ügyben fennálló helyzettől.

55.      Harmadszor az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke adott esetben elvész, mivel a felhasználók nem folytatnak olyan közvetlen vásárlásokat, amelyekből e kreditek értéke levonható.(23)

56.      Negyedszer, amikor az adott felhasználó a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén termékeket vásárol, majd eláll a megrendeléstől, kizárólag az eredeti Vásárlás most! árat vagy a Madbid áruházban feltüntetett árat kapja vissza. Az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem képezi visszatérítés tárgyát.

57.      A kreditek kibocsátása ezért nem minősíthető termékértékesítés érdekében végzett előzetes ügyletnek. A kreditek kibocsátását szolgáltatásnyújtásnak, vagyis a Madbid‑árveréseken való részvételi jog biztosításának kell tekinteni.

58.      A teljesség kedvéért rámutatok arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint több, alakilag különálló szolgáltatást egységet képező ügyletnek kell tekinteni abban az esetben, ha annyira szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne, vagy ha egy vagy több szolgáltatás alkotja a főszolgáltatást, míg a többi szolgáltatás egy vagy több, a főszolgáltatás adójogi sorsát osztó mellékszolgáltatást képez.(24) Minden fél egyetért abban, hogy ez az ítélkezési gyakorlat nem alkalmazható. Először is úgy vélem, hogy a kreditek kibocsátása és a termékek értékesítése nem tekinthető egyetlen oszthatatlan ügyletnek, mivel az ügyfelek árveréseken való részvétel nélkül, közvetlenül a Madbid áruházból is vásárolhatnak termékeket. Másodszor, álláspontom szerint a kreditek kibocsátása nem tekinthető a termékértékesítéshez képest járulékosnak, mivel a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció célja annak biztosítása, hogy a felhasználók az árveréseken való részvétel révén ne veszíthessenek pénzt. E funkciók célja ezért, hogy a felhasználókat árveréseken való részvételre ösztönözze. A termékértékesítés sem tekinthető a kreditek kibocsátásához képest járulékosnak, mivel ritka, hogy a felhasználók nem használják fel a krediteket vagy a Vásárlás most!, illetve a Megszerzett kedvezmény funkció révén nem vásárolnak termékeket. Következésképpen a fent idézett ítélkezési gyakorlat nem alkalmazandó.

2.      A kreditek kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett ellenérték fejében történike?

59.      A 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján ahhoz, hogy valamely szolgáltatásnyújtás az irányelv hatálya alá tartozzon, az szükséges, hogy azt ellenérték fejében teljesítsék.

60.      Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint valamely szolgáltatásnyújtás csak akkor minősül ellenérték fejében teljesítettnek a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, ha a szolgáltatásnyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő között létezik olyan jogviszony, amelynek keretében kölcsönös szolgáltatások kerülnek átadásra úgy, hogy a szolgáltatásnyújtó által kapott juttatás képezi a szolgáltatást igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatás tényleges ellenértékét. A Bíróság megállapította, hogy ez a helyzet akkor, ha közvetlen kapcsolat van a nyújtott szolgáltatás és a kapott ellenérték, vagyis az adott jogviszony keretében nyújtott meghatározható szolgáltatásért járó tényleges ellenértéket képező összegek között.(25)

61.      A Madbid előadja, hogy amennyiben a kreditek kibocsátása szolgáltatásnyújtásnak minősülne, annak teljesítése nem ellenérték fejében történne.

62.      Az Egyesült Királyság kormánya és a Bizottság előadja, hogy a kreditek kibocsátása az e célból a felhasználók által megfizetett összegnek megfelelő ellenérték fejében történik.

63.      Álláspontom szerint a kreditek kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett ellenérték fejében történik. Az ellenérték a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összegnek felel meg.(26)

64.      Először is a Madbid és a felhasználók között jogviszony áll fenn. Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat szerint a felhasználóknak a regisztráció során el kell fogadniuk a Madbid szerződési feltételeit. A kreditek ezt követő megvásárlásai a Madbid és a felhasználók között jogviszonyt hoznak létre.

65.      Másodszor közvetlen kapcsolat van a Madbid‑árveréseken való részvétel jogának biztosítása és a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg között. A kreditek ugyanis a Madbid árveréseken történő ajánlattétel céljára szolgálnak.

66.      Ezenfelül, amennyiben az adott felhasználó megnyer valamely árverést, nincs kapcsolat az árverezett termékek és a kreditek kibocsátásáért megfizetett ár között. Ennek oka, hogy az adott árverésen történő ajánlattételre felhasznált kreditek értéke elenyészik. E kreditek értéke nem számít bele a nyertes árba. Ezenfelül előfordulhat, hogy nem történik termékértékesítés, mivel a nyertes nem köteles megvásárolni a megnyert termékeket.

67.      Ráadásul, amennyiben az adott felhasználó eláll az árveréstől, vagy azon veszít, az Egyesült Királyság kormányának érvelése szerint a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek értékesítése és a kreditek kibocsátásáért megfizetett ár között közvetett kapcsolat áll fenn. Igaz, hogy az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke beszámít az eredeti Vásárlás most! árba vagy a Madbid áruházban feltüntetett árba. A termékek árába azonban kizárólag az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke számítható be. Ezenfelül alkalom adtán előfordulhat, hogy nem történik termékértékesítés, ha a felhasználó nem végez olyan vásárlásokat, amelyekből az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét le lehetne vonni.

68.      Arra a következtetésre jutottam, hogy a kreditek kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett ellenérték fejében történik. Ez az ellenérték a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összegnek felel meg.

3.      Más, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás hiánya

69.      A teljesség kedvéért pontosítom, hogy a Madbid a kreditek kibocsátásán kívül más, a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtást nem végez. Nem történik szolgáltatásnyújtás akkor, amikor az adott felhasználó valamely árverésen ajánlatot tesz (mivel a felhasználó számára a kibocsátott kreditek teszik lehetővé, hogy ajánlatot tehessen), vagy amikor a kreditek vagy e kreditek által eredményezett Megszerzett kedvezmény lejár (mivel a Madbid ekkor semmilyen további szolgáltatást nem nyújt).

70.      Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre ezért azt a választ kell adni, hogy az alapeljáráséhoz hasonló körülmények között, amennyiben valamely társaság részvételi díjas árverési weboldalt üzemeltet, és emellett online áruházban közvetlenül is értékesít termékeket, a társaság által a regisztrált felhasználók részére az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan kreditek kibocsátása, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók a társaság árverésein ajánlatot tegyenek, de amelyek közvetlenül termékekre nem cserélhetők, nem tekinthető a MacDonald Resorts ítéletben meghatározott előzetes ügyletnek, amely – ilyenként – a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének hatályán kívül esne. A kreditek kibocsátását e rendelkezés c) pontja értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni azzal, hogy az ellenérték a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg. A kreditek ezen összeg ellenében történő kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül akkor is, ha a felhasználó eláll valamely árveréstől, vagy azon veszít, és ezt követően a társaságtól vásárol termékeket; ebben az esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét beszámítják a szóban forgó termékek árába.

B.      Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdésről

71.      A második kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra kíván választ kapni, hogy a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében mi minősül a Madbid által ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítésnek.

72.      Először is a kérdést előterjesztő bíróság arra kíván választ kapni, hogy a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg az irányelv 65. cikkének értelmében vett előlegfizetésnek minősül‑e, és így a termékértékesítés ellenértékének részét képezi. Másodszor a kérdést előterjesztő bíróság arra kíván választ kapni, hogy amennyiben a felhasználó nem nyer az árverésen és az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét jóváírják a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek árában, e kreditek értéke a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek minősül‑e, vagy az adott termékértékesítés ellenértékének részét képezi‑e. Harmadszor a kérdést előterjesztő bíróság arra vár választ, hogy amennyiben a felhasználó megnyeri az árverést és megvásárolja a megnyert termékeket, e termékek értékesítésének ellenértéke kizárólag a nyertes árat, valamint a szállítási és kezelési díjat foglalja‑e magában, vagy abba az árverésen ajánlattételre felhasznált kreditek értéke is beletartozik.

73.      Először azt vizsgálom meg, hogy a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett előlegfizetés‑e; másodszor azt, hogy mi minősül valamely árverésen megnyert termék értékesítése ellenértékének; harmadszor pedig azt, hogy mi minősül a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény révén megvásárolt termékek értékesítése ellenértékének.

1.      A kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem minősül a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett előlegfizetésnek

74.      A 2006/112 irányelv 63. cikke értelmében az adófizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik, amikor a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörténik.

75.      Az irányelv 65. cikke azonban előírja, hogy amennyiben előlegfizetésekre kerül sor a termék értékesítését vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően, úgy az adófizetési kötelezettség az ellenérték átvételének időpontjában keletkezik, az ellenérték összegének megfelelően.

76.      Az ítélkezési gyakorlat szerint a héa ilyen helyzetben történő felszámíthatóságához az szükséges, hogy az adóköteles esemény, vagyis a jövőbeni termékértékesítés, illetve a jövőbeni szolgáltatásnyújtás valamennyi lényeges eleme ismert legyen, és különösen, hogy a termékeket, illetve szolgáltatásokat kifejezetten megjelöljék.(27)

77.      A Madbid és az Egyesült Királyság kormánya egyetért abban, hogy a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem minősül a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett előlegfizetésnek. A Bizottság nem foglal állást ebben a kérdésben.

78.      Álláspontom szerint a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem minősülhet a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett, a termékértékesítést megelőző előlegfizetésnek.

79.      A fenti 63–68. pontban kifejtetteknek megfelelően ugyanis a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg – adott esetben – valamely árverést követő termékértékesítések ellenértéke helyett szolgáltatásnyújtás (vagyis a Madbid‑árveréseken való részvételi jog biztosítása) ellenértékének minősül. Ez két elkülönülő ügylet. Az egyik ügylet ellenértékeként megfizetett összeg nem tekinthető a másik ügylet ellenértékére vonatkozó előlegfizetésnek.

80.      A Madbid érvelése szerint mindenesetre a felhasználók a kreditek megvásárlásakor nem tudják, hogy a Madbidtől mely termékeket fogják megvásárolni.(28) Ezek a termékek a fenti 76. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatban foglaltakkal ellentétben nincsenek kifejezetten megjelölve.

81.      Következésképpen a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem tekinthető a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett, a termékértékesítést megelőző előlegfizetésnek.

2.      Mi minősül valamely árverésen megnyert termékek értékesítése ellenértékének?

82.      A 2006/112 irányelv 73. cikke értelmében az adóalap tartalmaz mindent, ami a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítésének ellenértékét képezi.

83.      Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ez az ellenérték minden egyes esetben szubjektív – azaz ténylegesen megkapott – érték, nem pedig objektív feltételek alapján becsült érték.(29)

84.      A Madbid előadja, hogy valamely árverésen nyert termékek értékesítésének ellenértéke a nyertes áron, valamint a szállítási és kezelési díjon felül az árverésen ajánlattételre felhasznált kreditek értékét is magában foglalja.

85.      Az Egyesült Királyság kormánya és a Bizottság előadja, hogy valamely árverésen megnyert termékek értékesítése ellenértékének kizárólag a nyertes árverési ár, valamint a szállítási és kezelési díj minősül.

86.      Álláspontom szerint a valamely árverésen megnyert termékek értékesítése ellenértékének kizárólag a nyertes árverési ár, valamint a szállítási és kezelési díj minősül. Az ajánlattételre felhasznált kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem minősül a szóban forgó termékek értékesítése ellenértékének, mivel – a fenti 63–68. pontban kifejtetteknek megfelelően – az az adott árverésen való részvételi jog biztosításának, vagyis elkülönült ügyletnek az ellenértéke.

3.      Mi minősül a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek értékesítése ellenértékének?

87.      A kérdést előterjesztő bíróság arra kíván választ kapni, hogy amennyiben a felhasználó a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén vásárolt termékeket, e termékértékesítés ellenértékének az eredeti Vásárlás most! árat, illetve a Madbid online áruházában feltüntetett árat, vagy az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével csökkentett eredeti Vásárlás most! árat, illetve az ezen értékkel csökkentett, a Madbid online áruházában feltüntetett árat kell‑e tekinteni.

88.      A Madbid előadja, hogy amennyiben a felhasználó a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén termékeket vásárol, a termékértékesítés ellenértéke magában foglalja az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét.

89.      Az Egyesült Királyság kormánya és a Bizottság előadja, hogy a termékértékesítés ellenértéke az eredeti Vásárlás most! ár, vagy a Madbid áruházban feltüntetett ár, valamint a szállítási és kezelési díj, csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével.

a)      Az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem képezi részét a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek értékesítése ellenértékének

90.      Úgy vélem, hogy amennyiben a felhasználó Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén vásárol termékeket, e termékek értékesítésének ellenértéke az eredeti Vásárlás most! ár, vagy a Madbid áruházban feltüntetett ár, valamint a szállítási és kezelési díj, csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével.(30)

91.      A fenti 63–68. pontban kifejtetteknek megfelelően ezt az indokolja, hogy az ajánlattételre felhasznált kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg szolgáltatás, vagyis a Madbid‑árveréseken való részvételi jog biztosításának ellenértéke. Ez az összeg ezért nem képezheti részét a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén ezt követően megvásárolt termékek értékesítése ellenértékének, mivel ez utóbbi elkülönült ügylet.

92.      Következésképpen az ajánlattételre felhasznált kreditek – az eredeti Vásárlás most! árban vagy a Madbid áruházban feltüntetett árban jóváírt – értékét a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek árából adott, a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek kell tekinteni. A szóban forgó kreditek értéke – mint olyan – nem része az adott termékértékesítés adóalapjának.

93.      Ezenfelül, amennyiben a krediteket olyan utalványoknak kell tekinteni, amelyek ajánlattételre való elköltésüket követően a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek árának csökkentésére használhatók fel,(31) ez összhangban van a Bíróság Elida Gibbsítéletben tett megállapításával, amelynek értelmében az adóalap a termékeknek az utalvány értékével csökkentett eladási ára,(32) vagyis a jelen ügyben a termékek eredeti Vásárlás most! ára vagy a Madbid áruházban feltüntetett ára (valamint a szállítási és kezelési díj), csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével.

b)      Olyan helyzet, amelyben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most! árnak vagy a Madbid áruházban feltüntetett árnak felel meg

94.      Amennyiben azonban az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke megegyezik az eredeti Vásárlás most! árral vagy a Madbid áruházban feltüntetett árral, az árengedmény a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termék árának 100%‑a. Ilyen helyzetben felmerülhet az a kérdés, hogy az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek minősül‑e.

95.      E tekintetben utalni kell az 1999. április 27‑i Kuwait Petroleum ítéletre (C‑48/97, EU:C:1999:203). Abban az ügyben egy olajtársaság minden 12 liter megvásárolt üzemanyag után utalványt adott a vevőinek. Az utalványokat katalógusból kiválasztott termékekre (a továbbiakban: utalvánnyal megvásárolható termékek) lehetett beváltani. Az üzemanyag ára nem változott attól függően, hogy a vevők elfogadták‑e az utalványokat. A fent említetteknek megfelelően a Bíróság megállapította, hogy a vevők az utalvánnyal megvásárolható termékek árából nem kaptak engedményt, mivel a hatodik irányelv 11. cikke A. része (3) bekezdésének b) pontjában,(33) jelenleg a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontjában szereplő „árengedmény” kifejezés nem vonatkozik az ár 100%‑ának megfelelő engedményekre.(34) Az utalvánnyal megvásárolható termékeket tehát ingyenesen ruházták át. A hatodik irányelv 5. cikkének (6) bekezdése, jelenleg a 2006/112 irányelv 16. cikke(35) értelmében a termékek ingyenes átruházását ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek kell tekinteni, amennyiben az e termékeket terhelő héa egészben vagy részben levonható.(36)

96.      A Madbid írásbeli észrevételeiben azzal érvel, hogy a Kuwait Petroleum ítéletből következően az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem tekinthető a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek.

97.      Az Egyesült Királyság kormánya – amikor erről kérdezték a tárgyaláson – rámutatott arra, hogy amennyiben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most árnak vagy a Madbid áruházban feltüntetett árnak felel meg, a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek értékesítésének ellenértéke nem nulla. Ebben a helyzetben ugyanis a szállítási és kezelési díjat még meg kell fizetni, és az a termékértékesítés ellenértékének részét képezi. Ez a díj nem csökkenthető az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével.

98.      A Bizottság álláspontja szerint a Kuwait Petroleum ítéletből az következik, hogy amennyiben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most! árnak vagy a Madbid áruházban feltüntetett árnak felel meg, a termékek átruházása a 2006/112 irányelv 16. cikke értelmében ingyenesen történik. Ebben a helyzetben ezért az irányelv 74. cikke értelmében az adóalap a Madbidnak megfizetett vételár. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Madbid rendszerint nem ingyenesen ruház át termékeket, ezért a Kuwait Petroleum ítélet a jelen ügy szempontjából aligha lehet releváns.

99.      A Madbid érvelésével ellentétben álláspontom szerint a Kuwait Petroleum ítéletből nem következik az, hogy az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem minősül a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek. Abban az ügyben ugyanis az árengedmény az utalvánnyal megvásárolható mindegyik termék teljes árának felelt meg, míg a jelen ügyben az ajánlattételre felhasznált kreditek – eredeti Vásárlás most! árban vagy a Madbid áruházban feltüntetett árban jóváírt – értéke jellemzően az eredeti Vásárlás most! árnál, illetve a Madbid áruházban feltüntetett árnál alacsonyabb.(37) A jelen ügyben ezért a termékek vételárának bizonyos hányadát a felhasználók jellemzően a hitelkártyához vagy betéti kártyához hasonló, elfogadott fizetési módszerrel fizetik meg.

100. Ezenfelül úgy vélem, hogy amennyiben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most! árnak vagy a Madbid áruházban feltüntetett árnak felel meg, a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmények funkció révén megvásárolt termékek értékesítése nem a 2006/112 irányelv 16. cikke értelmében vett ingyenes átruházás.

101. Igaz, hogy a Kuwait Petroleum ügyben két elkülönült ügyletet (vagyis az üzemanyag értékesítése és az utalvánnyal megvásárolható termékek értékesítése) teljesítettek, és hogy az üzemanyag ára ugyanaz volt függetlenül attól, hogy a vevők elfogadták‑e az utalványokat. Ehhez hasonlóan a jelen ügyben is két ügylet szerepel, és a kreditekért megfizetett összeg ugyanaz függetlenül attól, hogy a felhasználó azokat felhasználja‑e ajánlattételre vagy ezt 180 napon belül nem teszi meg,(38) és hogy a felhasználó az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét érvényesíti‑e az eredeti Vásárlás most! árban vagy a Madbid áruházban feltüntetett árban, illetve ezt 365 napon belül nem teszi meg.(39)

102. Hangsúlyozom azonban, hogy a Kuwait Petroleum ügyben a kérdést előterjesztő bíróság annak vizsgálatára kérte a Bíróságot, hogy az üzemanyagért megfizetett ár – akár meghatározható, akár meghatározhatatlan – része az utalvánnyal megvásárolható termékekért fizetett térítésnek minősül‑e. A Bíróság mindazonáltal azért jutott arra a következtetésre, hogy az utalvánnyal megvásárolható termékek értékesítése ingyenes átruházásnak minősült, mert az, hogy az üzemanyag ára ugyanaz attól függetlenül, hogy a vevők elfogadták‑e az utalványokat, határozottan arra utalt, hogy az utalvánnyal megvásárolható termékek értékesítése ingyenes átruházás volt.(40) Ezzel szemben a jelen ügyben a Madbidtől megvásárolt termékek ára egyértelműen meghatározható. Amikor az adott felhasználó a Vásárlás most! funkció révén terméket vásárol, a Madbid áruház az eredeti Vásárlás most! árat, valamint az új árat (vagyis az adott árverésen a felhasználó által ajánlattételre felhasznált kreditek értékével csökkentett eredeti Vásárlás most! ár) is megjeleníti a felhasználó részére.(41) Hasonlóképpen, a Madbid áruházban szereplő termékek ára szükségszerűen szerepel az áruházban, mivel előfordulhat, hogy azokat a termékeket olyan ügyfelek vásárolják meg, akik nem vettek krediteket, és akik ebből kifolyólag nem kaptak olyan Megszerzett kedvezményt, amelyet jóvá lehetne írni az árban. A jelen ügyben ezért a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékeket meghatározható összeg megfizetése ellenében értékesítik. Ezenfelül a szóban forgó összeg megfizetése elkülönül a kreditek kibocsátása ellenértékének megfizetésétől. Az előző összeget ugyanis szükségszerűen az utóbbi összeg megfizetését követően kell megfizetni, mivel a felhasználó a kreditek megvásárlásakor nem tudja, hogy mely termékeket és milyen áron fog megvásárolni a Madbidtől. Következésképpen, amennyiben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most! árnak vagy a Madbid áruházban feltüntetett árnak felel meg, a Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén megvásárolt termékek értékesítése nem a 2006/112 irányelv 16. cikke értelmében vett ingyenes átruházás.

103. Mindenesetre megjegyzem, hogy – az Egyesült Királyság kormányának képviselője által előadott érvelésnek megfelelően – a felhasználóknak a szállítási és kezelési díjat akkor is meg kell fizetniük, ha az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke az eredeti Vásárlás most! árral vagy a Madbid online áruházában feltüntetett árral egyező. Megjegyzem azonban, hogy az Egyesült Királyság kormánya – a Madbid, illetve a Bizottság által nem vitatottan – előadta, hogy a Madbid egyetlen termékértékesítést teljesít minden olyan alkalommal, amikor a felhasználók részére termékeket értékesít és ad át. Amennyiben ez a helyzet, a szállítási és kezelési díj a termékértékesítés ellenértékének részét képezi. E termékértékesítés nem minősül a2006/112 irányelv 16. cikke értelmében vett ingyenes átruházásnak.

104. Álláspontom szerint ezért az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét még akkor is a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek kell tekinteni, ha e kreditek értéke megfelel az eredeti Vásárlás most! árnak vagy a Madbid online áruházában feltüntetett árnak. A fenti 92. és 93. pontban említetteknek megfelelően a Madbid adóalapja a termékek eladási ára (az eredeti Vásárlás most! ár vagy a Madbid áruházban feltüntetett ár), valamint a szállítási és kezelési díj, csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével.

105. Következésképpen a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem tekinthető a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett, a termékek értékesítését megelőző előlegfizetésnek. Amennyiben a felhasználó megnyeri az árverést, a megnyert termékek értékesítésének ellenértéke kizárólag a nyertes árverési árat, valamint a szállítási és kezelési díjat foglalja magában. Az adott árverésen történő ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem képezi részét a megnyert termékek értékesítése ellenértékének. Amennyiben a felhasználó eláll valamely árveréstől, vagy azon veszít és ezt követően a társaságtól termékeket vásárol – amely esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét beszámítják a szóban forgó termékek árába –, e termékek értékesítésének ellenértéke a termékek ára, valamint a szállítási és kezelési díj, csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével. Ebben az esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek kell tekinteni.

C.      Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik kérdésről

106. A harmadik kérdéssel a kérdést előterjesztő bíróság arra keres választ, hogy ha két tagállam egy ügyletet héaszempontból eltérően kezel, milyen mértékben kell valamely érintett tagállam bíróságainak figyelembe vennie az ügylet kettős adóztatása és – ezzel szemben – az ügylet adóztatása elmaradása elkerülésének szükségességét, valamint az adósemlegesség elvét.

107. Úgy vélem, hogy – a Bizottság érvelésének megfelelően – a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy ha valamely tagállam olyan bíróságai, amelyek határozatával szemben a nemzeti jog alapján jogorvoslattal lehet élni, tudomással bírnak arról, hogy a 2006/112 irányelv rendelkezéseinek általuk követett értelmezése eltér e rendelkezések más tagállam bíróságai vagy adóhatósága által alkalmazott értelmezésétől, a kérdést az EUMSZ 267. cikk alapján a Bíróság elé terjeszthetik.

IV.    Következtetés

108. A fentiekre tekintettel azt javaslom, hogy a Bíróság a First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (elsőfokú bíróság, [adójogi tanács], Egyesült Királyság) által előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket a következőképpen válaszolja meg:

1)      Az alapeljáráséhoz hasonló körülmények között, amennyiben valamely társaság részvételi díjas árverési weboldalt üzemeltet, és emellett online áruházban közvetlenül is értékesít termékeket, a társaság által a regisztrált felhasználók részére az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan kreditek kibocsátása, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók a társaság árverésein ajánlatot tegyenek, de amelyek közvetlenül termékekre nem cserélhetők, nem tekinthető a 2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780) 24. pontjában meghatározott előzetes ügyletnek, amely – ilyenként – a közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének hatályán kívül esne. A kreditek kibocsátását e rendelkezés c) pontja értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni azzal, hogy az ellenérték a felhasználók által a kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg. A kreditek ezen összeg ellenében történő kibocsátása a 2006/112 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül akkor is, ha a felhasználó eláll valamely árveréstől, vagy azon veszít, és ezt követően a társaságtól vásárol termékeket; ebben az esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét beszámítják a szóban forgó termékek árába.

2)      Az alapeljárásban szereplőkhöz hasonló kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg nem tekinthető a 2006/112 irányelv 65. cikke értelmében vett, a termékek értékesítését megelőző előlegfizetésnek. Amennyiben a felhasználó megnyeri az árverést, a megnyert termékek értékesítésének ellenértéke kizárólag a nyertes árverési árat, valamint a szállítási és kezelési díjat foglalja magában. Az adott árverésen történő ajánlattételre felhasznált kreditek értéke nem képezi részét a megnyert termékek értékesítése ellenértékének. Amennyiben a felhasználó eláll valamely árveréstől, vagy azon veszít és ezt követően a társaságtól terméket vásárol – amely esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét beszámítják a szóban forgó termékek árába –, e termékek értékesítésének ellenértéke a termékek ára, valamint a szállítási és kezelési díj, csökkentve az ajánlattételre felhasznált kreditek értékével. Ebben az esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értékét a 2006/112 irányelv 79. cikkének b) pontja értelmében vett árengedménynek kell tekinteni.

3)      Ha valamely tagállam olyan bíróságai, amelyek határozatával szemben a nemzeti jog alapján jogorvoslattal lehet élni, tudomással bírnak arról, hogy a 2006/112 irányelv rendelkezéseinek általuk követett értelmezése eltér e rendelkezések más tagállam bíróságai vagy adóhatósága által alkalmazott értelmezésétől, a kérdést az EUMSZ 267. cikk alapján a Bíróság elé terjeszthetik.


1      Eredeti nyelv: angol.


2      A közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 28‑i irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o).


3      Ezzel szemben a rendes árveréseken az ajánlattételnek nem feltétele, hogy a résztvevő részvételi díjat fizessen.


4      Az alapügy felperese üzleti tevékenységének sajátos jellemzőire tekintettel az alábbiakban az árverésen nem nyerő ajánlattevők által kötött ügylet jellegére is kitérek.


5      A csomag árát kerekítési mechanizmust alkalmazva elosztják a kreditek számával, amely azt eredményezi, hogy a felhasználó által eredetileg megfizetett összeg és az adott kredithez tartozó érték között teljes vagy majdnem teljes egyezőség áll fenn.


6      Például, ha egy számítógép árverése 0,00 GBP áron, valamint 8,00 GBP szállítási és kezelési díjon indul, és 1,45 GBP összegű nyertes ajánlattal (vagyis 145 ajánlattételt követően) zárul, az árverés nyertese jogosulttá válik a számítógépet 1,45 GBP áron, valamint 8,00 GBP szállítási és kezelési díjon, vagyis összesen 9,45 GBP áron megvásárolni.


7      Az eredeti Vásárlás most! ár azonban alacsonyabb lehet, mint az ajánlott kiskereskedelmi ár, ha a Madbid az adott termékeket nagy tömegben szerezte be.


8      2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780, 24. pont) (kiemelés tőlem).


9      A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó‑rendszer: egységes adóalap‑megállapításról szóló, 1977. május 17‑i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 1977. L 145., 1. o.) (a továbbiakban: hatodik irányelv). A hatodik irányelvet hatályon kívül helyezte és felváltotta a 2006/112 irányelv. A hatodik irányelv 2. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy „ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás” a héa alá tartozik.


10      2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780, 27. és 32. pont).


11      A 2006/112 irányelv 24. cikkének (1) bekezdése értelmében szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amely nem minősül termékértékesítésnek. A jelen ügyben nem vitatott, hogy a kreditek kibocsátása nem minősül termékértékesítésnek. A kreditek kibocsátása ezért kizárólag szolgáltatásnyújtásnak minősülhet.


12      Lásd a 2006/112 irányelv 43. cikkét.


13      Lásd a fenti 23. pontot.


14      Lásd a 2006/112 irányelv 33. cikkének (1) bekezdését.


15      Lásd a fenti 24. pontot.


16      E tekintetben megjegyzem, hogy az előzetes döntéshozatal iránti kérelem szerint a bizonyítékok nem meggyőzők abban a kérdésben, hogy az ajánlattevők esetleg szórakozásból vesznek‑e részt az árverésen.


17      Kiemelés tőlem.


18      2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780, 27–29. pont). Lásd a fenti 29. pontot.


19      Ezzel szemben, amennyiben valamely felhasználó megnyeri az árverést, az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke elenyészik.


20      A Vásárlás most! vagy a Megszerzett kedvezmény funkció révén vásárló felhasználó a termékek teljes piaci árát megfizeti, mivel fizetett az ajánlattételre felhasznált kreditekért, amelyek értéke beszámít az eredeti Vásárlás most! árba, illetve a Madbid áruházban feltüntetett árba.


21      E tekintetben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban a kérdést előterjesztő bíróság hangsúlyozza, hogy „a közvetlenül a Madbid áruházat igénybe vevő személyek és a krediteket vásárló és árverésen részt vevő személyek magatartása közötti ellentét egyértelművé teszi, hogy az utóbbi csoportnak kell lennie valamely indokának arra, hogy az általuk választott magatartást tanúsítsák, ez az indok pedig az, hogy részt kívánnak venni egy árverésen, azt remélve, hogy megnyerik azt”.


22      2007. július 18‑i Société thermale d'Eugénie‑Les‑Bains ítélet (C‑277/05, EU:C:2007:440, 26. és 27. pont).


23      A fenti 21. pontban említetteknek megfelelően a Megszerzett Kedvezmény lejár 365 nappal azt követően, hogy ezt a kreditet valamely árverés során felhasználták.


24      2016. december 8‑i Stock ’94 ítélet (C‑208/15, EU:C:2016:936, 27. pont).


25      1994. március 3‑i Tolsma ítélet (C‑16/93, EU:C:1994:80, 13. és 14. pont); 2002. március 21‑i Kennemer Golf ítélet (C‑174/00, EU:C:2002:200, 39. pont); 2007. július 18‑i Société thermale d'Eugénie‑Les‑Bains ítélet (C‑277/05, EU:C:2007:440, 19. pont); 2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780, 16. és 26. pont); 2013. november 21‑i Dixons Retail ítélet (C‑494/12, EU:C:2013:758, 32. és 33. pont); 2016. június 2‑i Lajvér ítélet (C‑263/15, EU:C:2016:392, 26. pont); 2016. november 10‑i Baštová ítélet (C‑432/15, EU:C:2016:855, 28. pont); 2017. január 18‑i SAWP‑ítélet (C‑37/16, EU:C:2017:22, 25. és 26. pont).


26      A fenti 16. pontban leírtaknak megfelelően.


27      2006. február 21‑i BUPA Hospitals and Goldsborough Developments ítélet (C‑419/02, EU:C:2006:122, 48. pont); 2010. december 16‑i Macdonald Resorts ítélet (C‑270/09, EU:C:2010:780, 31. pont); 2012. december 19‑i Orfey Balgaria ítélet (C‑549/11, EU:C:2012:832, 28. pont); 2013. március 7‑i Efir ítélet (C‑19/12, nem tették közzé, EU:C:2013:148, 32. pont).


28      Ez alól kivételt jelent, ha a krediteket a még folyamatban lévő árverés alatt vásárolják meg. Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat szerint ugyanis „a Madbid weboldala »Rapid Recharge« [Gyors Feltöltés] funkciót is biztosít, amelynek köszönhetően […] [elkerülhető, hogy a felhasználók] amiatt veszítsék el az árverést, hogy az árverés folyamatban léte alatt kifogynak a kreditekből”. A kreditek kibocsátásáért megfizetett összeg azonban – a fenti 79. pontban meghatározott okból – ebben a helyzetben sem minősül az árverezett termékek értékesítését megelőző előlegfizetésnek.


29      1981. február 5‑i Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats ítélet (154/80, EU:C:1981:38, 13. pont); 1988. november 23‑i Naturally Yours Cosmetics ítélet (230/87, EU:C:1988:508, 16. pont); 1996. október 24‑i Argos Distributors ítélet (C‑288/94, EU:C:1996:398, 16. pont); 2005. január 20‑i Hotel Scandic Gåsabäck ítélet (C‑412/03, EU:C:2005:47, 21. pont); 2013. november 7‑i Tulică and Plavoşin ítélet (C‑249/12 és C‑250/12, EU:C:2013:722, 33. pont).


30      Ennek feltétele, hogy azok a kreditek, amelyeknek az értéke csökkenti az eredeti Vásárlás most! árat vagy a Madbid áruházban feltüntetett árat, olyan kreditek, amelyeket sikertelenül használtak fel ajánlattételre (mivel, ha az adott felhasználó nyer valamely árverésen, az általa az árverés során ajánlattételre felhasznált kreditek értéke elenyészik).


31      Rámutatok arra, hogy a kreditek nem tekinthetők termékértékesítésre vonatkozó egyszerű utalványoknak, mivel i. nem használhatók fel a termékeknek közvetlenül a Madbidtől történő megvásárlására (lásd a fenti 16. pontot), továbbá ii. azok valamely szolgáltatás, jelesül a Madbid árveréseken való részvételi jog biztosításának ellentételezését képezik.


32      1996. október 24‑i Elida Gibbs ítélet (C‑317/94, EU:C:1996:400, 29., 34. és 35. pont).


33      Lásd a 9. lábjegyzetet. A hatodik irányelv 11. cikke A. részének (3) bekezdése rögzíti, hogy „az adóalapba nem kell beszámítani a következőket: […] b) a vevőnek adott és az értékesítés időpontjában elszámolt árengedmények és visszatérítések; […]”.


34      1999. április 27‑i Kuwait Petroleum ítélet (C‑48/97, EU:C:1999:203, 16. és 17. pont).


35      A hatodik irányelv 5. cikkének (6) bekezdése rögzíti, hogy: „Az ellenérték fejében történő teljesítéssel egy tekintet alá tartozik, ha a terméket az adóalany a saját vállalkozásából személyes szükségletei, alkalmazottainak szükségletei kielégítése végett, vagy ingyenes juttatásként, vagy általában vállalkozásidegen célokra vonja ki, ha a kérdéses termék vagy annak alkotórészei után az előzetesen felszámított hozzáadottérték‑adót teljesen vagy részben levonták [helyesen: az előzetesen felszámított hozzáadottérték‑adó teljesen vagy részben levonható volt]. […]”.


36      1999. április 27‑i Kuwait Petroleum ítélet (C‑48/97, EU:C:1999:203, 26–32. pont).


37      A fenti 98. pontban említetteknek megfelelően a Bizottság a tárgyaláson – nem vitatottan – azzal érvelt, hogy a Madbid rendszerint nem ingyenesen ruház át termékeket.


38      Ebben az esetben a Megszerzett kedvezmény lejár.


39      Ebben az esetben az ajánlattételre felhasznált kreditek értéke elenyészik.


40      1999. április 27‑i Kuwait Petroleum ítélet (C‑48/97, EU:C:1999:203, 27., 31. és 32. pont).


41      A Madbid szerződési feltételeinek 15.2 pontja értelmében „amennyiben rákattint a Vásárlás most! gombra, a […] felhasználó által az Árverésen már elköltött minden […] kredit árát levonjuk a Vásárlás most! árból. […] Az új árat (vagyis a felhasználó […] kreditjeinek költségével csökkentett Vásárlás most! árat) ilyenkor megjelenítjük a […] felhasználó részére, akinek meg kell erősítenie, hogy meg kívánja vásárolni a terméket ezen az áron.”