Language of document :

Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Италианска република/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-59/18)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: G. Palmieri, S. Fiorentino и C. Colelli, avvocati dello Stato)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на Европейския съюз:

да отмени решението, прието в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз в състав „Общи въпроси“ от 20 ноември 2017 г. – 14559/17, публикувано чрез прессъобщение, съдържащо доклад от заседанието [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], в частта, в която е решено, че новото седалище на Европейската агенция по лекарствата ще бъде в Амстердам и следователно да постанови, че новото седалище трябва да бъде в Милано.

Основания и основни доводи

Италианското правителство обжалва пред Съда на Европейския съюз решението, прието в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз в състав „Общи въпроси“ от 20 ноември 2017 г. – 14559/17, публикувано чрез прессъобщение, съдържащо доклад от заседанието [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], в частта, в която е решено, че новото седалище на Европейската агенция по лекарствата ще бъде в Амстердам. В подкрепа на жалбата си италианското правителство изтъква едно-единствено основание, а именно злоупотреба с власт поради липса на разследване и изопачаване на фактите, тъй като е налице несъответствие между фактическото положение в седалището в Амстердам и информацията, предоставена в офертата.

____________