Language of document :

Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Italská republika v. Rada Evropské unie

(Věc C-59/18)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, S. Fiorentino a C. Colelli, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr Evropské unie:

zrušil rozhodnutí přijaté v rámci zasedání Rady Evropské unie dne 20. listopadu 2017 – 14559/17 ve složení Rady pro obecné záležitosti, které bylo zveřejněno ve formě tiskové zprávy obsahující zápis z jednání [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], a to v části, v níž stanoví, že novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky bude Amsterodam, a následně určil, že toto sídlo bude v Miláně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Italská vláda před Soudním dvorem Evropské unie žalobou napadla rozhodnutí, které bylo přijato v rámci zasedání Rady Evropské unie dne 20. listopadu 2017 – 14559/17 ve složení Rady pro obecné záležitosti a zveřejněno ve formě tiskové zprávy obsahující zápis z jednání [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)], a to v části, v níž stanoví, že novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky bude Amsterodam. Na podporu žaloby italská vláda předložila jeden žalobní důvod, který vychází z údajného zneužití pravomoci z důvodu nedostatečného prošetření a zkreslení skutečností vzhledem k nesouladu mezi faktickou situací sídla v Amsterodamu a informacemi poskytnutými během nabídkového řízení.

____________