Language of document :

Kanne 30.1.2018 – Italian tasavalta v. Euroopan unionin neuvosto

(asia C-59/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, sekä S. Fiorentino ja C. Colelli, Avvocati dello Stato)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

20.11.2017 pidetyn neuvoston istunnon kokoonpanossa ”Yleiset asiat” Euroopan lääkeviraston (EMA) uudesta kotipaikasta tehty neuvoston päätös 14559/17, josta ilmoitettiin julkaistulla lehdistötiedotteella (Outcome of the Council Meeting (3579th Council Meeting)), on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan Euroopan lääkeviraston uudeksi kotipaikaksi Amsterdam, ja tämän johdosta lääkeviraston kotipaikaksi on osoitettava Milanon kaupunki.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Italian hallitus riitauttaa Euroopan unionin tuomioistuimessa 20.11.2017 pidetyn neuvoston istunnon kokoonpanossa ”Yleiset asiat” Euroopan lääkeviraston (EMA) uudesta kotipaikasta tehdyn neuvoston päätöksen 14559/17, josta ilmoitettiin julkaistulla lehdistötiedotteella (Outcome of the Council Meeting (3579th Council Meeting)), siltä osin kuin siinä vahvistetaan Euroopan lääkeviraston uudeksi kotipaikaksi Amsterdam. Se esittää kanteensa perusteeksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee harkintavallan väärinkäyttöä riittämättömän tutkimisen ja tosiseikkojen sivuuttamisen vuoksi, koska Amsterdamiin sijoitettavan kotipaikan tosiasiallinen tilanne ei ole tarjouksessa ilmoitettujen tietojen mukainen.

____________