Language of document :

2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-59/18)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, avvocati dello Stato S. Fiorentino ir C. Colelli

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Europos sąjungos Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti per Europos Sąjungos Tarybos (Bendrųjų reikalų taryba) 2017 m. lapkričio 20 d. posėdį priimtą sprendimą, kurio santrauka buvo paskelbta pranešime spaudai [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], kiek jame nurodoma, jog Europos vaistų agentūra įsteigiama Amsterdame, ir konstatuoti, jog ši agentūra turi būti įsteigta Milane.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Italijos vyriausybė ginčija per Europos Sąjungos Tarybos (Bendrųjų reikalų taryba) 2017 m. lapkričio 20 d. posėdį priimtą sprendimą, kurio santrauka buvo paskelbta pranešime spaudai [Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], kiek jame nurodoma, jog Europos vaistų agentūros įsteigiama Amsterdame. Grįsdama savo ieškinį Italijos vyriausybė nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, siejamą su piktnaudžiavimu įgaliojimais, nes nebuvo atliktas tyrimas ir iškraipytos faktinės aplinkybės, kadangi Amsterdamo, kaip agentūros įsteigimo vietos faktinė situacija neatitinka pasiūlyme pateiktos informacijos.

____________