Language of document :

Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Italijanska republika/Svet Evropske unije

(Zadeva C-59/18)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, agentka, S. Fiorentino in C. Colelli, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču Evropske unije predlaga, naj:

–    razglasi za nično odločitev, ki jo je ob robu sestanka 20. novembra 2017– 14559/17 sprejel Svet Evropske unije v sestavi „splošne zadeve“ in je bila objavljena v sporočilu za javnost, ki vsebuje poročilo (Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)), v delu, v katerem je določeno, da je nov sedež Evropske agencije za zdravila v Amsterdamu, in zato odloči, da se sedež dodeli mestu Milano.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Italijanska vlada pred Sodiščem Evropske unije izpodbija odločitev, ki jo je ob robu sestanka 20. novembra 2017– 14559/17 sprejel Svet Evropske unije v sestavi „splošne zadeve“ in je bila objavljena v sporočilu za javnost, ki vsebuje poročilo (Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)), v delu, v katerem je določeno, da je nov sedež Evropske agencije za zdravila v Amsterdamu. V utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, zlorabo pooblastil zaradi neopravljenih preiskav in izkrivljanje dejstev, ker dejanski položaj sedeža v Amsterdamu ne ustreza informacijam, predloženim v ponudbi.

____________