Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) la 4 decembrie 2017 – Vlaams Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie și Vlaams Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw/Johannes Huijbrechts

(Cauza C-679/17)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Antwerpen

Părțile din procedura principală

Apelante: Vlaams Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie și Vlaams Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Intimat: Johannes Huijbrechts

Întrebările preliminare

O situație în care, dacă un moștenitor moștenește o zonă forestieră situată în străinătate și administrată în mod durabil, nu este scutit de taxele de succesiune în temeiul articolului 55quater din VI. W.Succ. (în prezent articolul 2.7.6.0.3 VI.C.Fisc.), în timp ce, dacă un moștenitor moștenește o zonă forestieră situată pe teritoriul național și administrată în mod durabil, este scutit de taxele de succesiune în temeiul articolului 55quater din VI.W.Succ. (în prezent articolul 2.7.6.0.3 Vl.C.Fisc.), constituie o încălcare a liberei circulații a capitalurilor, astfel cum este consacrată la articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

Interesul fondului forestier flamand, în sensul articolului 55quater din VI.W.Succ. (în prezent articolul 2.7.6.0.3 VI.C.Fisc.), constituie un motiv imperativ de interes general care justifică un regim în cadrul căruia aplicarea scutirii de taxe de succesiune este limitată la zonele forestiere situate în Flandra care sunt administrate în mod durabil?

____________