Language of document :

Valitus, jonka Oleksandr Viktorovych Klymenko on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-245/15, Klymenko v. neuvosto, 8.11.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-11/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Oleksandr Viktorovych Klymenko (edustaja: M. Phelippeau, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja katsoo, että unionin tuomioistuimen tulisi kumota unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-245/15, Klymenko v. neuvosto, 8.11.2017 antama tuomio.

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta hyväksymään seuraavat vaatimukset, jotka esitettiin unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä:

on kumottava 5.3.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/3641 ja neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/3572 ;

on kumottava 4.3.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/3183 ja 4.3.2016 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/3114 ;

on kumottava 3.3.2017 annetun neuvoston päätös (YUTP) 2017/3815 ja 3.3.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/3746

siltä osin kuin ne koskevat valittajaa; Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan valituksesta ja muutoskirjelmän kumoamiskanteesta johtuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa kolmeen valitusperusteeseen.

Valittaja väittää ensiksikin, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, että Euroopan unionin neuvosto oli yksilöinyt sellaisia tosiasiallisia ja yksityiskohtaisia seikkoja, joiden perusteella valittajaan kohdistettujen rajoittavien toimenpiteiden toteuttaminen oli perusteltua, sekä että yleinen tuomioistuin teki virheen kuvatessaan Ukrainan yleisen syyttäjän virastoa ”korkeaksi oikeusviranomaiseksi”.

Toiseksi valittaja esittää, että yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, että kyseessä oleviin toimiin sisältyvä kriteeri luetteloon kirjaamiselle vastaa YUTP:n tavoitteita.

Kolmanneksi valittaja väittää, että yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei asianomaista rajoittavaa toimenpidettä ole pidettävä omistusoikeuden loukkauksena.

____________

1 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/364 (EUVL 2015, L 62, s. 25).

2 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 5.3.2015 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/357 (EUVL 2015, L 62, s. 1).

3 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 4.3.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/318 (EUVL 2016, L 60, s. 76).

4 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 4.3.2016 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/311 (EUVL 2016, L 60, s. 1).

5 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 3.3.2017 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2017/381 (EUVL 2017, L 58, s. 34).

6 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 3.3.2017 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/374 (EUVL 2017, L 58, s. 1).