Language of document :

Pritožba, ki jo je Oleksandr Viktorovych Klymenko vložil 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2017 v zadevi T-245/15, Klymenko/Svet

(Zadeva C-11/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Oleksandr Viktorovych Klymenko (zastopnik: M. Phelippeau, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2017 v zadevi T-245/15.

Pritožnik Sodišču predlaga, naj ugodi naslednjim predlogom, ki so bili predstavljeni v postopku pred Splošnim sodiščem, in sicer:

- naj razglasi ničnost Sklepa Sveta (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 20151 ; in izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/357 z dne 5. marca 20152 ;

- naj razglasi ničnost Sklepa Sveta (SZVP) 2016/318 z dne 4. marca 20163 , in izvedbene uredbe Sveta (EU) 2016/311 z dne 4. marca 20164 ;

- naj razglasi ničnost Sklepa Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 20175 ; in izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 20176 ,

v delih v katerih se ti akti nanašajo na pritožnika; in Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov pritožbe in predloga za razglasitev ničnosti v vlogi za prilagoditev.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo pritožbi pritožnik navaja tri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog: pritožnik trdi, da je Splošno sodišče napačno štelo, da je Svet Evropske unije določil posebne in konkretne razloge, ki bi upravičevali sprejetje omejevalnih ukrepov v zvezi z njim ter da je Splošno sodišče napravilo napako s tem, da je urad državnega tožilstva opredelilo kot ,visok sodni organ‘;

Drugi pritožbeni razlog: pritožnik trdi, da je Splošno sodišče napravilo napako, s tem da je štelo, da je merilo za vpis na seznam, ki je določeno v spornih aktih, ustrezalo ciljem SZVP;

Tretji pritožbeni razlog: pritožnik trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, s tem da je ugotovilo, da omejevalni ukrep ni pomenil kršitve lastninske pravice.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 2015 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2015, L 62, str. 25);

2  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/357 z dne 5. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2015, L 62, str. 1);

3 Sklep Sveta (SZVP) 2016/318 z dne 4. marca 2016 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2016 L 60, str. 76);

4 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/311 z dne 4. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2016 L 60, str. 1);

5 Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017 L 58, str. 34);

6 Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017 L 58, str. 1)