Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. siječnja 2018. uputio Svea hovrätt (Švedska) – Textilis Ltd, Ozgur Keskin protiv Svenskt Tenn Aktiebolag

(predmet C-21/18)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea hovrätt

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Druga stranka u postupku: Svenskt Tenn Aktiebolag

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Uredbe (EU) 2015/24241 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice, itd., tumačiti na način da znači to da se članak 7. stavak 1. podstavak (e) točku (iii), njegov novi tekst, primjenjuje na sudsko ocjenjivanje ništavosti (prema članku 52. stavku 1. točki (a) Uredbe o žigu) koje se provodi nakon stupanja na snagu izmjene, odnosno nakon 23. ožujka 2016., čak i ako se tužba odnosi na proglašavanje ništavosti kada je tužba ponesena prije toga datuma pa se stoga odnosi na žig registriran prije toga datuma?

Treba li članak 7. stavak 1. točku (e) podtočku (iii) Uredbe o žigovima, u primjenjivoj verziji, tumačiti na način da njegovo područje primjene obuhvaća znak koji se sastoji od dvodimenzionalnog prikaza dvodimenzionalnog proizvoda, na primjer tkanine ukrašene predmetnim znakom?

Ako je odgovor na drugo pitanje potvrdan, u skladu s kojim načelima treba tumačiti tekst „znakovi koji se sastoje isključivo od oblika (ili druge karakteristike) koji proizvodima daje bitnu vrijednost” iz članka 7. stavka 1. točke (e) podtočke (iii) Uredbe o žigovima, u situaciji kada registracija obuhvaća širok raspon razreda proizvoda i proizvoda i kada znak može biti na različite načine pričvršćen na proizvode? Treba li ocjenu izvršiti u skladu s kriterijem koji je više objektivan/općenit, na primjer krenuvši od činjenice kako žig izgleda i na koji se način pričvršćuje na različite vrste proizvoda, odnosno bez obzira na način na koji je nositelj žiga de facto pričvrstio ili namjeravao pričvrstiti znak na razne proizvode?

____________

1 SL 2015 L 341, str. 21.