Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 8 decembrie 2017 - Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia”/Land Niedersachsen

(Cauza C-689/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia”

Pârât: Land Niedersachsen

Întrebarea preliminară

Resturile de la bordul unei nave, rezultate în urma unei avarii, constând în fragmente metalice și apă folosită pentru stingerea incendiului amestecată cu nămol și cu reziduuri de încărcătură, reprezintă „deșeuri produse la bordul vehiculelor, trenurilor, avioanelor și navelor” în sensul articolului 1 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1013/20061 ?

____________

1 Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L. 190, p. 1, Ediţie specială, 15/vol. 16, p. 172)